شلوارک

خواب دیدن اینکه شلوارک می پوشید بیانگر این است که آماده اید که بازتر باشید و کمی بیشتر شخصیت درونی خود را نمایش دهید. تعبیر دیگر این است که تصویر شلوارک به جوانی و نگرش بازی گوش شما اشاره دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید