تعبیر خواب عدد شانزده

شانزده

شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.
مطالب مشابه  تعبیر خواب پستچی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!