مربا

دیدن یا خوردن مربا در خوابتان بیانگر سورپرایز های خوشایند، چیز های شیرین و کشفیات تازه است. خواب دیدن درست کردن مربا، به زندگی خانوادگی شاد اشاره دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید