محتوای تعبیر خواب آب
water 2

تعبیرخواب آب

تعبیرخواب آب تعبیرخواب آب نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. آب، جوهره ی زندگی روح و روان و جریان انرژی زندگی است. نمادی از معنویت، دانش، شفا و نیرو بخشی است. تعبیرخواب اینکه آب می جوشد ...
error: Content is protected !!