تعبیرخواب آب

تعبیرخواب آب نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. آب، جوهره ی زندگی روح و روان و جریان انرژی زندگی است. نمادی از معنویت، دانش، شفا و نیرو بخشی است.

تعبیرخواب اینکه آب می جوشد بیانگر این است که شما یک درد عاطفی را ابراز می کنید. حس کردن اینکه ضمیر ناخودآگاهتان به سطح می رسد و آماده است که شناخته شود. شما نیاز دارید که این بخار را بیرون دهید.

دیدن آب آرام و تمیز در خوابتان به این معنی است که با روحیات خود سازگارید(با معنویات سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است.

تعبیرخواب آب گل آلود یا کثیف در خوابتان بیانگر این است که در احساسات منفی تان غوطه ور هستید. ممکن است اندک زمانی برای تمیز کردن ذهنتان نیاز داشته باشید تا صلح درونی بیابید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تفکر/قضاوت شما، شفاف نیست و مبهم است. تعبیرخواب اینکه در آب گل آلود غوطه ور هستید، بیانگر این است که در یک موقعیت، عقل خود را کنار گذاشته اید و مغلوب احساساتتان شده اید.

تعبیرخواب اینکه آب در خانه تان بالا میاید بیانگر این است که زیر فشار احساساتتان هستید.

برای تعبیرخواب دریا اینجا را ببینید.

برای تعبیرخواب اقیانوس اینجا را ببینید.

برای تعبیرخواب استخر اینجا را ببینید.

برای تعبیرخواب شنا کردن اینجا را ببینید.

تعبیرخواب شنیدن صدای آب جاری در خوابتان بیانگر مدیتیشن و تفکر است. بیانگر تمرکز روی افکار و احساساتتان است.

تعبیرخواب دیدن راه رفتن روی آب بیانگر این است که روی احساساتتان کنترل کامل دارید. بیانگر این است که نیاز دارید بر احساسات خود مسلط باشید و اجازه ندهید که کنترلش از دستتان در رود. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از ایمان به خودتان است.

تعبیرخواب اینکه کسی به شما آب می پاشد بیانگر این است که نیاز دارید احساسات بیشتری از خود نشان دهید. شما خیلی از دیگران دور بوده اید و با اطرافیان ارتباطی نداشته اید. ممکن است به معنی این باشد که نیاز دارید خونسرد باشید.

تعبیرخواب اینکه یک دیوار آبی (مثل سیل) به سمت شما میاید بیانگر این است که احساساتتان فوران می کنند و می تواند به صورت بالقوه راه ارتباطی شما با بقیه را ببندد.

تعبیرخواب اینکه شما می توانید آب را خم کنید بیانگر این است که توانایی کنترل احساساتتان را دارید. شما می توانید احساساتتان را به خوبی پنهان کنید.

دیدن یا پرت کردن بادکنک پر آب در خوابتان بیانگر انفجار احساسات است. نا امیدی و خشمتان را به شیوه ای غیر مستقیم و بازی بازی، تخلیه می کنید. شما در تجربه کردن احساسات واقعی تان مشکل دارید.

تعبیرخواب کسی که بادکنک پر آب به شما پرت می کند بیانگر احساسات منفی یا خشمی است که مستقیم به سمت شماست اما شما به آن بی توجه هستید.

برای مطالعه درباره یک سری خواب های بسیار رایج اینجا را ببیند. این صفحه شامل تعبیرخواب های زیر است:

تعبیرخواب مرگ

تعبیرخواب مار

تعبیرخواب سقوط

تعبیرخواب دندان

تعبیرخواب برهنگی

تعبیرخواب پرواز

تعبیرخواب امتحان

تعبیرخواب تعقیب شدن

تعبیرخواب خیانت

برای دیدن تعبیرخواب هر نمادی که در خوابتان دیدید به فرهنگ الفبایی کامل ما مراجعه کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید