ب

تعبیر نمادهای حرف «ب» بابا لطفا به تعبیر خواب کلمه ی پدر نگاه کنید باتلاق دیدنش در ... ادامه مطلب

آ

تعبیر نمادهای حرف «آ» آ اگر شما در خواب حرف آ را ببینید، تعبیر آن شروع یک ... ادامه مطلب