ی

تعبیر نمادهای حرف «ی» یادبود دیدن یادبود در خوابتان بیانگر این است که به مهربانی و دلسوزی ... ادامه مطلب

آ

تعبیر نمادهای حرف «آ» آ اگر شما در خواب حرف آ را ببینید، تعبیر آن شروع یک ... ادامه مطلب