ه

تعبیر نمادهای حرف «ه» هات چاکلت درست کردن یا نوشیدن هات چاکلت در خوابتان نمادی از رضایت، ... ادامه مطلب

ب

تعبیر نمادهای حرف «ب» بابا لطفا به تعبیر خواب کلمه ی پدر نگاه کنید باتلاق دیدنش در ... ادامه مطلب