تعبیر نمادهای حرف «ه»

هات چاکلت

درست کردن یا نوشیدن هات چاکلت در خوابتان نمادی از رضایت، گرمی و عشق است

هاری: بیماری هاری سگ

خواب دیدن اینکه هاری دارید بیانگر خصومت ابراز نشده است که ممکن است به حالت خشونت فوران کند اگر به روشی کنترل شده ابراز نشود

هاکی

خواب دیدن اینکه شما بازی هاکی را بازی می کنید یا تماشا می کنید، مشابه این است که چگونه اهدافتان را به دست میاورید و از آن حمایت می کنید. بیانگر این است که شما ممکن است با ضربات سختی در زندگی تان سرو کار داشته باشید

هالک شگفت انگیز

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما هالک شگفت انگیز هستید بیانگر این است که نیاز دارید روی احساساتتان، خصوصا روی خشمتان، کنترل بهتری داشته باشید. به این معنی است که احساسات ناخودآگاه شما باید قبل ازینکه از کنترل خارج شود و به شیوه ای خشونت بار خود را ابراز کند، با آن روبرو شده و به آن رسیدگی شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید اعتماد به نفس بیشتری نمایش دهید

هاله ی نورانی دور یک فرد

دیدن این هاله اطراف شما یا فرد دیگر بیانگر برخی اطلاعات مهم است که در خواب به شما داده می شود. شما نیاز دارید توجه نزدیکی به این اطلاعات و پیغام بکنید. شما نیاز دارید که این انرژی را برای قدرت یافتن، تقویت کنید

هالیوود

خواب دیدن اینکه شما در هالیوود هستید نمادی از شهرت و فریبندگی است. خواب ممکن است به شما بگوید که در مورد اهدافتان منطقی تر و واقع بین تر باشید. شما نیاز دارید که از جاه طلبی های دست بالا یا اهداف ایده آل خود پایین آیید

هایلایت کردن مو

خواب دیدن اینکه شما موهاتان را هایلایت می کنید بیانگر این است که آماده ی تغییری در زندگی تان هستید. شما به دنبال چیزهایی از چشم انداز متفاوت هستید.

هتاکی: بی حرمتی

خواب دیدن اینکه به شما بی حرمتی شده است بیانگر کسی است که بر ضد شما کار می کند و از بی توجهی یا سادگی شما سو استفاده می کند. شما ممکن است خودتان را در موقعیت نیاز توافق کردن و کوتاه آمدن راجع به برخی مسائل بیابید

هتل

دیدن هتل در خوابتان بیانگر حالت ذهنی تازه یا تغییر در هویت شخصی است. شما نوعی تحول را در دست دارید و نیاز دارید که از عادات قدیمی تان جدا شوید و طرز فکر قدیمی تان را رها کنید. شما نیاز دارید که موقتا از زندگی روزمره تان فرار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر فقدانی در هویت شخصی تان باشد

هجی کردن

خواب دیدن اینکه کلمه ای را هجی می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید ایده ای سخت را با شکستن و تکه تکه کردن و تبدیل کردنش به قسمت های کوچکتر، درک کنید

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید هجی کنید بیانگر این است که شما در برخورد و حل کردن یک مساله در زندگی تان، مشکل دارید

هدبند

دیدن یا بستن هد بند در خوابتان بیانگر این است که شما اطلاعاتی را نگه داشته اید. رازی است که شما نمایش نمی دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به موضوعی عقلانی مربوط می شود. شاید چیزی وجود دارد که نیاز دارید با دقت در موردش فکر کنید

هدف

خواب دیدن اینکه شما چیزی را هدف قرار داده اید بیانگر این است که شما نیاز دارید انرژی هاتان را بهتر هدایت کنید. دیدتان را روی هدف اصلی متمرکز دارید.

هدف

به ثمر رساندن یک هدف در خوابتان نمادی از دستاورد و موفقیت های شماست. مسیر شما به سوی هدف در دسترس است(به آن می رسید). خواب ممکن است استعاره ای از اهدافی باشد که در زندگی دارید. یا ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید برای آینده تان هدف تعیین کنید

از دست دادن یک هدف در خوابتان(نرسیدن به یک هدف)، بیانگر این است که شما از همه ی منابعتان برای دستیابی به اهدافتان استفاده نمی کنید. شما نیاز دارید که انتخواب هاتان را مجددا ارزیابی کنید

خواب دیدن اینکه شما به یک هدف تیر اندازی می کنید بیانگر این است که شما نگرش و بینش و دید خود را به وضوح روی یک هدف تنظیم کرده اید. خواب ممکن است تلاش کند شما را در این راه انگیزه دهد. اگر شما هدف را از دست دادید، نمادی از شانس های از دست رفته یا فرصت های از دست رفته است. اگر به هدف می زنید، پس خواب به شما می گوید که شما در مسیر درست هستید

هدفون

خواب دیدن اینکه شما هدفون می زنید بیانگر این است که شما تنها کسی هستید که پیغام را میگیرید. به علاوه، به این معنی است که شما با بینش(درون خود) خود هم جهت هستید.

هدیه: کادو

خواب دیدن اینکه شما هدیه می دهید بیانگر بخشندگی شما نسبت به دیگران است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تلاش کنید احساسی را ابراز کنید یا چیزی را ناشیانه بگویید که با دقت بسته بندی شده بود(یعنی چیزی که با دقت بسته بندی شده بود را ناشیانه ابراز می کنید). اگر شما کسی را هدیه باران می کنید، شما با نصیحت های خود دارید به دیگران فشار می آورید. یا اینکه شما سخت تلاش می کنید که پذیرفته شوید. اگر به کسی، هدایای گران می دهید یا برای کسی هدایای گران می خرید، نمادی ازین است که خود را فدای کسی می سازید. شما می خواهید که به آنها احساس مهم بودن بدهید

خواب دیدن اینکه شما هدیه دریافت می کنید بیانگر این است که به خاطر سخاوت و دست بده تان پاداش می گیرید و شناسایی می شوید. شما از نظر اطرافیانتان، عزت و احترام گذاشته شده اید. اگر کسی به شما هدیه نا مناسب بدهد، بیانگر این است که دیگران به شما توجه نمی کنند. اگر شما خواب ببینید که به کسی هدیه نامناسب می دهید، بیانگر ماهیت حقیقی شماست که در نهایت به نمایش گذاشته می شود. هدیه ای که می دهید یا دریافت می کنید را در نظر گیرید، مهم است

دیدن یک عالمه هدیه نمادی از مهارت ها و استعداد های استفاده نشده یا شناسایی نشده است

باز کردن هدیه و پیدا کردن چیزی چندش آور درونش نمادی از نا امیدی یا شکست های پیش بینی نشده است.

دیدن کارت هدیه در خوابتان به این معنی است که چیزی وجود دارد که شما نفهمیدید که نیاز داشتید یا چیزی هست که در زندگی تان کم است. از خودتان بپرسید که کارت هدیه برای کدام فروشگاه است و چگونه به چیزی که ممکن است فاقد آن باشید مربوط می شود

دیدن کاغذ کادو در خوابتان بیانگر این است که چیزی وجود دارد که تلاش می کنید آن را بپوشانید یا مخفی کنید. شما تلاش می کنید که چیزی ناخوشایند را به شیوه ای خواستنی و شاد ارائه کنید (ظاهر یک چیز بد را خوب جلوه دهید). چیزی که کادو پیچ می کنید را در نظر گیرید، رنگ، طرح و مناسبت کاغذ کادو، در تعبیر خواب مهم است. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از جشن و شادی است. شما یک مناسبت خاص را قدر می دانید.

پیدا کردن یک کادو که برای شماست، درخواب که قبلا باز شده است بیانگر این است که کسی در زندگی تان از استعداد ها و توانایی های شما سو استفاده می کند

هرج و مرج و بی نظمی

دیدن هرج و مرج و بی نظمی در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب حرف زدنتان باشید

هرکول

دیدنش در خوابتان بیانگر جدال فردی برای آزادی و ابدیت است

هرم

دیدن هرم در خوابتان نمادی از طول عمر و ثبات است. شما یک بنیان سفت و محکم برای موفقیت ساخته اید. تعبیر دیگر این ست که خواب بیانگر تغییرات اصلی است که در دوره ی زمانی کوتاه اتفاق خواهد افتاد

خواب دیدن اینکه از هرم بالا می روید بیانگر این است که شما از طریق استقامت و صبر پیشه کردن، به انجام می رسانید(گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی)

هروئین

استفاده از هروئین در خوابتان به این اشاره دارد که تمایل دارید از حقیقت تلخ فرار کنید به جای اینکه با آن روبرو شوید. شما به دنبال تعمیر و ترمیم هستید چون احساس شکستن می کنید

هری پاتر

دیدن هری پاتر در خوابتان بیانگر این است که شما ظرفیت انجام چیز های جالب را در مواجه با سختی های غیر قابل عبور دارید. هری پاتر، مدل غیر معمول، مدرن تر یک قهرمان فیلم و یک شخصیت فوق العاده قوی ساکت بود که عینک می زد

خواب دیدن اینکه شما هری پاتر هستید بیانگر این است که تمایل دارید از واقعیت فرار کنید. شما در دنیای فانتزی خود زندگی می کنید

هزارپا

دیدن هزارپا در خواب، بیانگر این است که شما به ترس ها و شک هاتان اجازه می دهید که شما را از پیشرفت و رسیدن به اهدافتان باز دارد. شما نیاز دارید که از فکر کردن به افکار منفی دست بکشید

هزارتو: پرپیچ و خم

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در چنین جایی هستید بیانگر این است که تمایل دارید به مرکز یک مساله یا مشکل برسید. تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید در یک موقعیت گیر افتاده اید. شما حس گم شدن می کنید و اینکه راهی برای فرار نیست

هزارتو: مارپیچ

خواب دیدن اینکه در مارپیچ هستید بیانگر این است که یاز دارید با وظیفه ی بیداری تان در سطح مستقیم تری سروکار داشته باشید(مستقیم تر با آن برخورد کنید). شما موقعیت را سخت تر از چیزی که در واقعیت هست می کنید. تعبیر دیگر این است که مارپیچ نمادی از پیچ و خم های زندگی است. بیانگر دو دلی، گیجی، اشتباه، احساس از دست دادن یا گمراه شدن است

هشدار

هشدار گرفتن در خوابتان بیانگر چیزی در زندگی بیداری تان است که به توجه شما نیاز دارد. خواب ممکن است به خاطر این باشد که شما یک لحظه بایستید و در مورد پیامد های کار یا تصمیمتان دوباره فکر کنید

خواب دیدن اینکه شما به کسی هشدار می دهید بیانگر این است که نیاز دارید خطرات یا انرژی های منفی یک موقعیت را بشناسید. شما نیاز دارید که این مساله را به سطح خودآگاه برسانید و به آن توجه کنید.

هفته

خواب دیدن در مورد هفته بیانگر حس مدیریت زمان است.

هک کردن

خواب دیدن اینکه کسی کامپیوترتان یا فایل هاتان را هک کرده است، نمادی از ضعف و آسیب پذیری شماست. خواب ممکن است روشی باشد برای اینکه به شما بگوید که نیاز دارید روی ساخت و افزایش عزت نفس و اعتماد به نفستان کار کنید

خواب دیدن اینکه شما کامپیوتر کس دیگر را هک می کنید بیانگر این است که شما از حدتان در یک موقعیت یا رابطه فراتر می روید(پاتان را از گلیمتان دراز تر می کنید)

هلو

دیدن هلو در خوابتان بیانگر خوشی و لذت است. از چیزهای ساده در زندگی لذت می برید. خواب ممکن است بیانگر چیزی در زندگی تان باشد که هلو برو تو گلوست و خوب پیش می رود. اینکه چگونه ممکن است استعاره ای از عشق یا معشوق شما باشد را در نظر گیرید

هلی کوپتر

دیدن هلی کوپتر در خوابتان بیانگر جاه طلبی و دستاورد های شماست. شما کاملا هدف هاتان را دنبال می کنید.

خواب دیدن اینکه شما در هلی کوپتر هستید بیانگر این است که دارید فراتر از آنچه به دست می آورید خرید می کنید. شما نیاز دارید که حرکتتان را آهسته تر کنید و تلاش نکنید که همه را خوشنود نگه دارید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است سطح بالاتری از آگاهی، آزادی نوظهوری و آگاهی بزرگتری را تجربه کنید.

خواب دیدن اینکه شما توسط یک هلی کوپتر دنبال می شوید یا در کمینتان است، بیانگر این است که شما حس می کنید گیر آرمان هاتان افتاده اید. شما حس می کنید که اهداف دیگران را به جای خودتان دنبال می کنید.

هم اتاقی

دیدن هم اتاقی قدیمی تان در خواب بیانگر این است که درسی هست که نیاز دارید از رابطه ی گذشته تان بپذیرید و برای موقعیت فعلی زندگی تان به کار گیرید. شاید نیاز دارید که جنبه هایی از هم اتاقی سابقتان را در خودتان ایجاد کنید

خواب دیدن هم اتاقی فعلی تان بیانگر این است که مسائلی هست که با آن در آن مورد رودر رو نمی شوید

خواب دیدن اینکه شما به دنبال هم اتاقی هستید بیانگر این است که آماده اید، چیزی ناشناخته و جدید را در زندگی تان وارد کنید. شما پذیرای تغییر هستید

اگر شما هیچ هم اتاقی ای ندارید، اما خواب میبینید که دارید، پس به این معنی است که شما به دنبال دوست یا همراهی و همکاری هستید. شما دوستی می خواهید که بتوانید احساساتتان را با او به اشتراک گذارید، که بتوانید با او راحت و باز باشید و بتوانید در مورد هرچیزی با او صحبت کنید

هم بستر

خواب دیدن اینکه شما با یک غریبه به بستر می روید بیانگر این است که شما خیلی زود دوست پیدا می کنید. شما نیاز داریدکه محتاط تر و هشیار تر باشید

خواب دیدن اینکه شما با کسی که رابطه زناشویی با او ندارید به رخت خواب می روید بیانگر نوعی مشارکت یا جنبه ای از خودتان است که شما نیاز دارید تاییدش کنید و با آن کنار آیید.

هم زن دستی

دیدن یا استفاده از آن در خوابتان به موقعیتی اشاره دارد که نیاز به اقدام سریع یا تصمیم سریع دارد

همبرگر

دیدن یا خوردن همبرگر در خوابتان بیانگر این است که شما مولفه ای احساسی، فکری یا فیزیکی را کم دارید تا دوباره احساس کل بودن کنید. شما ممکن است حس کنید که یک موقیعت یا رابطه راضی تان نمی کند(احساس خشنودی نمی کنید). نمادی از تجارب شماست و اینکه چگونه نیاز دارید از انها بیاموزید. به تصویر بزرگ و کلی نگاه کنید

همج – نس گرا دختر: ل- زبین

اگر شما در زندگی بیداری تان چنین ویژگی ای ندارید اما خواب میبینید که هستید، بیانگر اتحاد بین جنبه هایی از خودتان است. نمادی از عشق به خود، مقبولید خود و شورو شوق است. شما با زنانگی خود راحتید. اگر خواب ببینید که از آن ها می ترسید و نفرت دارید بیانگر ترس و رد شدن جنبه های زنانگی خودتان است

اگر در زندگی بیداریتان چنین هستید، پس خواب به سادگی، بازتابی از خود شماست

هم—ج . نسگرا

اگر شما در زندگی بیداری تان هم جنس گرا نیستید و خواب میبینید که هم جنس گرا هستید بیانگر پیوستگی با جنبه های خودتان است. نمادی از عشق به خود، پذیرش خود و دلسوزی است. اگر شما در خواب با هم جنس گرایی راحت نیستید، بیانگر ترس یا نگرانی در مورد مردانگی(اگر مرد هستید) و زنانگی(اگر زن هستید) شماست. شما ممکن است د رروابط خود با جنس مخالف، احساس نا امنی را تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه شخصی که شما در زندگی واقعی دوست دارید، هم جنس گرا است، بیانگر نگرانی و ترس های شماست ازین مساله است که او شما را دوست نخواهد داشت. با دیدن این شخص به عنوان همجنس گرا، برای شما ساده تر است که از احساسات تان در مورد او بگذرید چونکه هیچ شانسی برای با او بودن ندارید

خواب دیدن اینکه شما در رابطه با یک فرد هستید که در زندگی واقعی هم جنس گرا است، بیانگر این است که شما به دنبال ویژگی های خاصی هستید که در این فرد وجود دارد. تعبیر دیگر این است که بودن در رابطه با فرد هم جنس گرا، به این معنی است که شما به دنبال چیزی دست نیافتنی در رابطه فعلی تان هستید

از جنبه ای دیگر، برای افرادی که دارند پدر می شوند، معمول است که خواب هایی در مورد برخورد با هم جنس گراها داشته باشند

اگر شما در زندگی بیداری تان هم جنس گرایید، پس خواب، به سادگی، بازتابی از خود واقعی شماست

همدردی

احساس همدردی کردن در خوابتان، معنی برعکس دارد و به این معنی است که شما در زندگی بیداری تان احساس همدردی ندارید. شما از نظر احساسی سرد هستید. شاید حس می کنید که نمی توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید یا اینکه دیگران شما را درک نمی کنند

همزن

دیدن یا استفاده از مخلوط کن در خوابتان بیانگر این است که در مورد چیزی قاطی می کنید. شاید شما احساسات مختلفی را در مورد چیزی یا کسی تجربه می کنید

همسایگی

خواب دیدن در مورد همسایگی تان بیانگر حس اجتماع است. شما نیاز دارید که دوستان و روابط جدیدی را توسعه دهید. احساسات بیداری تان را در مورد همسایه هاتان در نظر بگیرید

خواب دیدن اینکه شما در همسایگی ای هستید که نمی شناسید بیانگر جنبه هایی از ضمیر ناخودآگاه شماست. خواب ممکن است موازی موقعیتی در بیداری باشد که برای شما جدید یا نا اشناست. شما در مورد یک برند در قلمرو جدید خطر می کنید و این شما را نگران می کند و در موقعیت عدم آسایش قرار می دهد

دیدن همسایگی فقیر در خوابتان بیانگر این است که شما حس تهی شدن میکنید یا اینکه از نظر احساسی فقیر هستید. شما حمایت یا عشق ندارید. تبعیر دیگر این است که خواب ممکن است تلاش کند شما را به این سمت ببرد که با کسانی که ثروت و خوشبختی کمتری دارند مهربان تر باشید. شاید شما نیاز دارید که دست کمک به سمت کسی که نیاز دارد دراز کنید. همسایگی فقیر ممکن است بازتابی از موقعیت واقعی زندگی شما باشد

همسایه

خواب دیدن اینکه همسایه خوبی دارید بیانگر لذت و آرامش در خانه است. اگر شما خواب یک همسایه عصبانی یا غیر صمیمی را ببینید، بیانگر اختلاف و نا امیدی است. مساله ی بیداری ای بین شما و همسایه تان وجود دارد که باید به آن رسیدگی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند به معنی جابه جایی خانه تان باشد. شاید شما به تغییر منظره و چشم انداز نیاز دارید.

همستر

دیدنش در خوابتان بیانگر احساسات رشد نیافته است. شما خودتان را از دیگران دور می کنید تا مبادا آسیب ببنید.

همسر: چند همسری

خواب دیدن اینکه شما به چند همسری متعهد هستید بیانگر این است که شما زمان سختی را داشته اید تا گزینه هاتان را وزن دهید(تعیین کنید که کدام گزینه اهمیت بیشتری دارد) و بین دو انتخاب، تصمیم بگیرید

خواب دیدن اینکه شما با کسی که همسر دیگری دارد ازدواج می کنید، بیانگر این است که شما توسط کسی در زندگی تان گول می خورید. شما نیاز دارید به کسانی که به شما نزدیک هستند، دقیق تر نگاه کنید

همسر: زن (همسر)

دیدن زنتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید توجه کنید که ممکن است روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید تاکید کند. اگر شما واقعا زن ندارید، پس خواب زن، نمادی از جنبه های زنانه ی شماست. شاید شما حتی تمایل به یک رابطه ی متعهدانه داشته باشید. یا خواب ممکن است بازتابی از زندگی بیداری شما باشد و هیچ اهمیت خاصی را پوشش ندهد

خواب دیدن در مورد زن مرحوم شوهرتان بیانگر این است که تلاش می کنید با شوهرتان، به همان شیوه ای که زن سابقش با او ارتباط داشته، ارتباط برقرار کنید. شما نمی توانید از مقایسه خودتان با او دست بردارید

همسر سابق (قبلی)

خواب دیدن در مورد دوست دختر/دوست پسر قبلی تان یا زن یا شوهر قبلی تان، به صورتی که شما و یار قبلی تان دارید هم را می بوسید/با هم دعوا می کنید یا اینکه شما یا یار قبلی تان دوباره به هم برمی گردید بیانگر چیزی یا کسی در زندگی فعلی تان است که همان احساسات مشابه را که در رابطه با یار قبلی تان حس می کردید را برای شما ایجاد می کند. خواب ممکن است راهی باشد که به شما هشدار دهد که الگوهای رفتاری مشابه در رابطه ی فعلی تان را دارید پی میگیرید. چیزی که از رابطه قبلی یاد گرفتید ممکن است نیاز باشد که در مورد حال حاضر از آن استفاده کنید تا اشتباهات مشابه را تکرار نکنید.

تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تجارب مثبت و زمان های خوب را بازتاب کنید که با عشق قبلی تان تجربه کردید. خواب دیدن اینکه به یار قبلی تان بر میگردید یا اینکه او می خواهد که به هم برگردید، لزوما بازتابی از واقعیت نیست. این خواب ممکن است در ادامه ی یک تغییر اصلی در رابطه فعلی تان باشد و اینکه چقدر از رابطه های قبلی تان فاصله دارید.

بویژه دیدن همسر قبلی تان در خواب بیانگر این است که شما الان خودتان را در موقعیتی میابید که نمیخواهید باشید. بیانگر این است که رابطه یا موقعیت مشابهی را تجربه می کنید که به شما احساس ناشاد بودن و ناراحت بودن می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما با همسر قبلی تان هستید بیانگر این است که شما به صورت ناخودآگاه الگوهای رفتاری قدیمی را که در رابطه قبلی تان داشتید برای رابطه ی فعلی تان هم تکرار می کنید. شما همان اشتباهات را می کنید و به همان شیوه عکس العمل نشان می دهید.

تعبیر خواب اینکه دوست پسر یا دوست دختر قبلی تان دلش برای شما تنگ می شود بیانگر این است که شما دلتان برای جنبه ای از آن رابطه ی گذشته تنگ شده یا آن قسمت را از دست داده اید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان، رابطه تان با یار قبلی تان را یاد شما می آورد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما از گذشته عبور کرده اید و زندگی جدیدی را شروع کرده اید. این گفته که یار قبلی تان دلش برای شما تنگ می شود، ممکن است جناسی ازین باشد که او فرصتش را از دست داده است یا شانس با شما بودن را از دست داده است

دیدن یار قدیمی همسر سابقتان در خواب بیانگر این است که شما خودتان را با یار قدیمی تان مقایسه می کنید. خواب به شما می گوید که اشتباهات رابطه تان را که به پایان یافتن رابطه انجامیده است تکرار نکنید.

خواب دیدن اینکه یار قبلی شما مرده است بیانگر این است که حستان در مورد یار قبلی تان، الان کاملا مرده است. خواب استعاره ای ازین است که چگونه گذشته را ول کرده اید و الان آماده اید که پیش روید و کاملا خودتان را به روابط جدید اختصاص دهید.

به طور کلی دیدن یار قبلی در خوابتان ممکن است بیانگر جنبه هایی از شما باشد که کنار گذاشته اید یا از آنها غفلت کرده اید.

همکار

دیدن همکارانتان در خواب، روی جنبه های رابطه ی بیداری تان با دیگران تاکید دارد، که شامل سختی ها/حمایت است. بیانگر جاه طلبی شما، کشمکش ها و ماهیت رقابتی است. اگر همکاران در خوابتان، همکاران واقعی شما نیستند، پس آنها ممکن است مربوط به برخی موارد روحی روانی باشد که شما نیاز دارید روی آن کار کنید. خواب های مربوط به کار می تواند به استرس سرکارتان مربوط شود

خواب دیدن اینکه شما کسی را آموزش می دهید تا جایگاه شما را بگیرد، بیانگر این است که شما به سمت توسعه ی دورنی و عمیق تر پیش می روید. شما نگرش های قدیمی تان را پشت سر می گذارید و به آینده نگاه می کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی اداره، محل کار نگاه کنید

همکلاسی

دیدن همکلاسی های قدیمی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید ارتباطات  قدیمی خود را با هم کلاسی های قبلی خود به تصویر بکشید تا در رابطه ی فعلی تان، به بینش برسید. بیانگر درسی از گذشته است که شما یاد گرفته اید و الان در جنبه ای از زندگی بیداری تان، کارایی دارد

هملت

دیدن هملت در خوابتان به این اشاره دارد که نمی توانید تصمیم بگیرید. شما نیاز دارید که تصمیم گرفته و عمل کنید

هندوانه

دیدن هندوانه در خوابتان بیانگر احساس عشق، تمایل، شه- وت و شور و شوق آتشین است. زن حامله یا زنی در آستانه ی عادت ماهانه، معمولا خواب هندوانه می بیند به خاطر اینکه بدنش تغییر می کند و پف می کند. تعبیر دیگر این است که هندوانه به معنی راحتی، خوشی و آرامش تابستان است

هنرمند

خواب دیدن اینکه شما هنرمند هستید و یک تصویر را نقاشی می کنید بیانگر جنبه ی خلاقانه و حسی(غریزی) شخصیت شماست. تصویری که در خواب نقاشی می کنید ممکن است سمبلی از روشی باشد که شما موقعیت فعلی تان را در زندگی بیداری تصور می کنید

هوا

خواب دیدن هوا، سمبلی از خلاقیت و هوش است. اگر هوا مه آلود و آلوده است، پس بیانگر این است که فرآیند فکری یا ذهنتان، دود آلود است

اگر در خواب، هوای سرد را احساس کنید بیانگر عدم هماهنگی روابط داخلی و خانگی، و موانعی در امور کاری تان است. شما ممکن است در خطر از دست دادن ارتباطتان با واقعیت باشید.

خواب اینکه دارید هوای گرم تنفس می کنید نماد تاثیر شیطان در اطراف شماست.

خواب دیدن اینکه در هوا راه می روید، بیانگر بی خیال بودن و نگرش سرخوشانه تان است. بیانگر اعتماد به نفس است، شما اغلب احساس می کنید شکست ناپذیرید. شما اهدافتان را به راحتی به دست می آورید. این رویا، نوع دیگری از رویای پرواز است. تعبیر دیگر این است که این رویا ممکن است به شما بگوید که شما واقعیت را گم کرده اید.

خواب دیدن اینکه شما قادر به خم کردن هوا هستید بیانگر توانایی شما برای کنترل و تماشای چیزی است که می گویید. شما مراقب این هستید که چگونه کلماتتان را انتخاب می کنید

هواپیما

دیدن یک هواپیما در خواب بیانگر این است که شما بر موانع سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح جدیدی از اهمیت، ارتقا میابید. شما ممکن است، آگاهی بیشتری را تجربه کنید، آزادی جدید را پیدا کنید و به آگاهی بیشتری دست یابید. شاید شما نیاز داشته باشید که چشم انداز بهتری را کسب کنید یا دید وسیع تری را در مورد چیزی به دست آورید. اگر هواپیما در حال بلند شدن باشد، بیانگر این است که یک ایده یا برنامه در مورد بلند شدن دارید و در پی اقدام برای آن هستید

ممکن است بیانگر نیاز شما برای دوری و فرار از زندگی روزمره تان باشد. خواب دیدن اینکه هواپیما روی باند فرودگاه می نشیند و نیاز به بلند شدن ندارد، بیانگر پروژه و ایده ای در  زندگی واقعی است که، در همان مرحله ی شروع، شکست می خورد. شما مشکلاتی برای شروع یک پروژه دارید

خواب دیدن اینکه شما با هواپیما سفر می کنید بیانگر این است که شما، کنترل کامل و کافی روی مقصد زندگی تان دارید. شما معتمد به نفس هستید و به تصمیمات و دستاورد های خود، اعتماد دارید

خواب دیدن اینکه با هواپیما سفر می کنید و جابه جا می شوید، بیانگر مرحله گذار در زندگی تان است که شما را از مسیر هدف تان دور خواهد کرد. این تغییرات، شما را به جهات جدیدی هدایت می کند و به شناخت ها و موقعیت های ارشد جدیدی می رساند

خواب دیدن اینکه پرواز خود را از دست می دهید بیانگر این است که حس می کنید، بی یاور هستید و در یک موقعیت گیر کرده اید. شما حس می کنید که از نظر ذهنی و جسمی، عقب نگه داشته شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس می کنید، از جنبه ای از زندگی تان،کارتان، رابطه تان یا زندگی خانگی تان جدا افتاده اید

خواب دیدن اینکه هواپیما سقوط می کند بیانگر این استکه شما اهداف غیر واقعی و دور از دسترسی را برای خودتان تعیین کرده اید. اهداف شما ممکن است خیلی بلند و دور از دسترس باشد و امکان درکش وجود نداشته باشد. شما در خطر این هستید که سقوط کرده، هدف را از دست دهید. تعبیر دیگر این است که، نبود اعتماد به نفس شما و شک خودتان در مورد اهدافی که برای خودتان وضع کرده اید، تفسیری است که از سقوط هواپیما می شود. شما به توانایی خودتان برای کسب این اهداف باور ندارید. نبود قدرت و عدم اطمینان در رسیدن به اهدافتان را بیان می کند

خواب دیدن اینکه یک هواپیما ربوده شده است، بیانگر احساسات نگران کننده و احساسات گذشته در ضمیر ناخودآگاهتان است

هواپیما ربایی

خواب دیدن اینکه چیزی ربوده می شود نمادی از این است که کنترل خود را از دست می دهید. خواب ممکن است مشابه کسی یا چیزی باشد که روی جنبه ای از زندگی تان سلطه داشته است و آن را از شما گرفته است. بویژه خواب دیدن اینکه هواپیما ربوده شده است بیانگر احساسات مزاحم و نگران و احساسات گذشته در ذهن ناخودآگاهتان است

هواپیمای کاغذی

دیدن یا تا کردن یک هواپیمای کاغذی در خواب بیانگر بی نتیجه بودن و بی حاصلی است. شما وقتتان را با ایده هایی هدر می دهید که به هیچ کجا نمی رسند

هوروسکوپ

خواندن و تعبیر هوروسکوپ در خوابتان بیانگر این است که در مورد آینده تان نگرانید. اهمیت علامت نجومی را در نظر گیرید. این دایره چه می گوید و چگونه در مورد زندگی بیداری تان می تواند به کار گرفته شود. خواب ممکن است پیغامی مهم یا یک توصیه را پیشنهاد دهد

هویج

دیدن هویج در خواب بیانگر، فراوانی و باروری است. ممکن است نمادی از فریب باشد آدمی است که جلویش یک هویج آویزان کرده تا بهش انگیزه دهد.

خوردن هویج در خواب بیانگر وضوح و روشنی است. شما چیزی را روشن تر و واضح تر می بینید

هیات داوران: ژوری

دیدنشان در خواب بیانگر این است که شما توسط دیگران بررسی موشکافانه می شوید. شما حس می کنید که دیگران شما و کارهاتان را قضاوت می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی نگران این هستید که دیگران چه فکری راجع به شما میکنند

خواب دیدن اینکه شما جزئی از هیئت داوران هستید بیانگر این است که تمایل دارید دیگران را قضاوت کنید. شاید شما دارید زیادی دیگران را قضاوت می کنید.

هیپنوتیزم

خواب دیدن اینکه شما هیپنوتیزم می کنید بیانگر اثر پر قدرت شما روی دیگران است

خواب دیدن اینکه شما هیپنوتیزم می شوید بیانگر محدودیت های شماست. شما تحت تاثیر دیگرانید

خواب دیدن اینکه هیپنوتیزم نمی شوید بیانگر این است که کلید مشکل تنها به دست شماست. شما تنها کسی هستید که می توانید با مساله روبرو شوید و آن را رفع کنید

هیتلر

دیدن هیتلر در خوابتان نمادی از ظلم و ستم، ترس، دستکاری قدرت و کنترل محض است. خواب می تواند به واسطه ی موقعیتی باشد که شما حس بی یاور بودن می کنید یا اینکه کسی هست که روی شما کنترل شدید دارد یا به شما این احساس را می دهد که بی ارزش هستید.

هیولا

خواب دیدن اینکه شما توسط یک هیولا تعقیب یا دنبال می شوید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که زننده و زشت است. شما ممکن است ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای دارید. تلاش کنید که در خوابتان با هیولا روبرو شوید و بفهمید که هیولا چه کسی یا چه جنبه ای از شما را نشان می دهد

خواب دیدن اینکه هیولا را می کشید به این معنی است که شما با موفقیت بر رقبای خود غلبه خواهید کرد و به موقعیت بالاتر می رسید

تبدیل شدن به یک هیولا در خوابتان بیانگر این است که کسی می شوید که شرمنده تان می کند یا کسی که به رسمیت می شناسیدش. یا خواب ممکن است نمایانگر شخصیت حقیقی شما باشد. شاید نیاز دارید که نگرش یا راه خود را عوض کنید.

تعبیر نمادها بر اساس الفبا

تعبیر خواب بی حرمتیتعبیر خواب بیماری هاری سگتعبیر خواب کادوتعبیر خواب ل- زبینتعبیر خواب مارپیچتعبیر خواب هات چاکلتتعبیر خواب هاریتعبیر خواب هاکیتعبیر خواب هالک شگفت انگیزتعبیر خواب هاله ی نورانی دور یک فردتعبیر خواب هالیوودتعبیر خواب هایلایت کردن موتعبیر خواب هتاکیتعبیر خواب هتلتعبیر خواب هجی کردنتعبیر خواب هدبندتعبیر خواب هدفتعبیر خواب هدفونتعبیر خواب هدیهتعبیر خواب هرج و مرج و بی نظمیتعبیر خواب هرکولتعبیر خواب هرمتعبیر خواب هروئینتعبیر خواب هری پاترتعبیر خواب هزارپاتعبیر خواب هزارتوتعبیر خواب هزارتو (پرپیچ و خم)تعبیر خواب هشدارتعبیر خواب هفتهتعبیر خواب هک کردنتعبیر خواب هلوتعبیر خواب هلی کوپترتعبیر خواب هم اتاقیتعبیر خواب هم بسترتعبیر خواب هم زن دستیتعبیر خواب هم—ج . نسگراتعبیر خواب همبرگرتعبیر خواب همج - نس گرا دخترتعبیر خواب همدردیتعبیر خواب همزنتعبیر خواب همسایگیتعبیر خواب همسایهتعبیر خواب همسترتعبیر خواب همسر (چند همسری)تعبیر خواب همسر (زن)تعبیر خواب همکارتعبیر خواب همکلاسیتعبیر خواب هملتتعبیر خواب هندوانهتعبیر خواب هنرمندتعبیر خواب هواتعبیر خواب هواپیماتعبیر خواب هواپیما رباییتعبیر خواب هواپیمای کاغذیتعبیر خواب هوروسکوپتعبیر خواب هویجتعبیر خواب هیئت ژوریتعبیر خواب هیات داورانتعبیر خواب هیپنوتیزمتعبیر خواب هیتلرتعبیر خواب هیولا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید