م

تعبیر نمادهای حرف «م» ماتیک: رژ لب خریدن، دیدن یا زدن رژ لب در خوابتان بیانگر این ... ادامه مطلب
Placeholder

مار

تعبیر خواب مار اگر در رویاهایتان مار می بینید…. توسط یک مار گزیده شدم یکی از رایج ... ادامه مطلب