گاو نر

گاو نر دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این ... ادامه مطلب