ده

مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا 10 فرمان اشاره دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید