تعبیر خواب ماهی تن

ماهی تن

دیدن ماهی تن در خوابتان نمادی از استقامت و چابکی است. در تجارب زندگی تان، شما شخصیتی خواهید ساخت و قوی تر خواهید شد
مطالب مشابه  تعبیر خواب لباس زیر
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!