دوازده

بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. بیانگر چرخه و تکرار است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید