تعبیر خواب عدد دو

دو

دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم، یین و یانگ و غیره
مطالب مشابه  تعبیر خواب دسر
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!