گندم

دیدن دانه گندم در خوابتان بیانگر وفور و حاصلخیزی است. فرصت ها و درهایی باز می شود. شما در مسیر دستیابی به اهدافتان هستید. تعبیر دیگر این است که گندم نمادی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری است دیدن یک گندمزار در خوابتان بیانگر موفقیت در اهدافتان است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید