تعبیر خواب گلابی

گلابی

دیدن گلابی در خوابتان نمادی از رحم و باروری است. ممکن است به زنی در زندگی تان اشاره دارد. دیدن درخت گلابی در خوابتان بیانگر فرصت های جدید است
مطالب مشابه  تعبیر خواب آلو
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!