تعبیر خواب مخمل

مخمل

خواب دیدن اینکه شما مخمل می پوشید بیانگر تمایز و افتخار است. بیانگر حساسیت و احساسات شماست خواب دیدن اینکه شلوار مخمل می پوشید بیانگر بعد احساسی شماست
مطالب مشابه  تعبیر خواب یتیم خانه، نوانخانه، پرورشگاه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!