هدبند

دیدن یا بستن هد بند در خوابتان بیانگر این است که شما اطلاعاتی را نگه داشته اید. رازی است که شما نمایش نمی دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به موضوعی عقلانی مربوط می شود. شاید چیزی وجود دارد که نیاز دارید با دقت در موردش فکر کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید