تعبیر خواب ماهی سالمون

ماهی سالمون

دیدنش در خوابتان بیانگر عزم و اراده، قدرت و خرد است. شما قادر به غلبه بر سختی ها و دستیابی به موفقیت هستید. تعبیر دیگر این است که شما با ابراز و رودر رو شدن با احساساتتان راحت هستید. شما متعادل هستید
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد ده
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!