معمار

دیدن یک معمار در خواب بیانگر این است که خلاقیت شما به کار بسته می شود. شما پروژه ی جدیدی را بدست می گیرید که نیاز به خلاقیت دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید