مارچوبه

دیدن مارچوبه در خواب، نماد کامیابی و موفقیت است خوردن مارچوبه در خواب بیانگر این است که اقدامات و عملکرد های شما، پیامد های ناخوشایندی را نتیجه می دهد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید