تعبیر خواب مارچوبه

مارچوبه

دیدن مارچوبه در خواب، نماد کامیابی و موفقیت است خوردن مارچوبه در خواب بیانگر این است که اقدامات و عملکرد های شما، پیامد های ناخوشایندی را نتیجه می دهد
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد صد
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!