خوابگاه

خواب دیدن اینکه در خوابگاه هستید بیانگر ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. شما باور دارید که مدام در حال یادگیری هستید، حتی وقتی که در کلاسید. اگر الان یک دانشجوی دانشگاه هستید که در خوابگاه زندگی می کند، پس این نماد، ممکن است بازتابی از محیط اطراف فعلی شما باشد و معانی مشابهی به عنوان یک خانه داشته باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید