مدرسه

خواب دیدن در مورد مدرسه به احساس بی کفایتی و نگرانی در مورد توانایی تان اشاره دارد. اگر شما دیگر مدرسه نمی روید، این خواب ها ممکن است به مسائل حل نشده ی دوران کودکی اشاره کند. خواب ممکن است بازتابی از یک درس از زندگی باشد که نیاز است یادبگیرید

 

آزمون

خواب دیدن اینکه آزمون می دهید بیانگر این است که در معرض آزمون قرار داده می شوید یا به شیوه ای، زیر ذره بین قرار میگیرید. اگر در تست رد شوید، بیانگر این است که در جنبه ای از زندگی بیداری تان  احساس بی کفایتی یا عدم امنیت می کنید. اگر در تست عالی عمل کنید، به این معنی است که شما برای وظیفه ای که در دست دارید آماده اید. می دانیم که اگر موفقیت را مجسم کنید، به آن دست خواهید یافت. پس این خواب ممکن است تمرینی برای شما باشد که موفقیت را در زندگی واقعی تان مجسم کنید.


اتوبوس مدرسه

دیدن یا سوار شدن اتوبوس مدرسه در خوابتان بیانگر این است که شما دارید وارد ماجراجویی برای یک سفر مهم در زندگی تان می شوید که نیاز به رشد شخصی شما دارد

خواب دیدن اینکه اتوبوس مدرسه می رانید بیانگر این است که شما دوست دارید مسئولیت دیگران را به عهده گیرید و به دنبال صلاح آنها باشید


استاد

دیدن استاد در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت


امتحان

خواب دیدن اینکه شما امتحان می دهید بیانگر عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن انتظارات دیگران، و ترس از شکست است


بازی کامپیوتری

خواب دیدن اینکه دارید بازی کامپیوتری می کنید، بیانگر موقعیتی در زندگی بیداری تان است که یا می برید یا می بازید. اگر شما خواب میبینید که در بازی باختید، بیانگر این است که چیزی به پایان خود رسیده است. نوع بازی را در نظر بگیرید و اینکه چگونه با زندگی تان موازی می شود


باشگاه ورزشی

خواب دیدن اینکه شما در باشگاه هستید بیانگر این است که نیاز دارید چیزی که یاد گرفته اید را به کار گیرید و در زندگی روزمره تان ازش استفاده کنید. تعبیر دیگر این است که باشگاه ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید بیشتر ورزش کنید


برنامه زمانی: جدول زمان بندی

دیدن برنامه زمانی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در زندگی تان بهتر برنامه ریزی و سازمان دهی کنید. دستور جلسه تان، اهدافتان و چیزی که می خواهید انجام دهید را بچینید


پانسیون

خواب دیدن اینکه شما در پانسیون(خوابگاه شبانه روزی) هستید، بیانگر مشکلات و سختی های احساسی است. کمی تحمل کنید و این زمان ها خواهد گذشت


پروفسور: استاد

دیدن پروفسور در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت


تست: آزمون

خواب دیدن اینکه آزمون می دهید بیانگر این است که در معرض آزمون قرار داده می شوید یا به شیوه ای، زیر ذره بین قرار میگیرید. اگر در تست رد شوید، بیانگر این است که در جنبه ای از زندگی بیداری تان  احساس بی کفایتی یا عدم امنیت می کنید. اگر در تست عالی عمل کنید، به این معنی است که شما برای وظیفه ای که در دست دارید آماده اید. می دانیم که اگر موفقیت را مجسم کنید، به آن دست خواهید یافت. پس این خواب ممکن است تمرینی برای شما باشد که موفقیت را در زندگی واقعی تان مجسم کنید.


تکلیف خانه

خواب دیدن اینکه شما مشق شب انجام می دهید نمادی از درس هایی است که یاد گرفته اید یا دارید یاد میگیرید. به تکالیف در خوابتان توجه کنید و تجسم کنید که چگونه می توانند در زندگی بیداری تان به کار گرفته شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر نگرانی شما در مورد توانایی و عملکردتان است. اگر شما در زندگی واقعی تان واقعا مشق شب دارید، پس خواب ممکن است تمایل و نگرانی شما نسبت به آن مشق شب باشد


حسابان

خواب دیدن در مورد حسابان بیانگر این است که شما موقعیتی را در زندگی بیداری تان ارزیابی می کنید، جایی که نیاز دارید معقول تر فکر کنید(عقلانی تصمیم بگیرید). تلاش کنید که احساسی عمل نکنید

خواب دیدن اینکه شما قادر به حل یک مساله ی ریاضی یا معادله نیستید، موازی(بیانگر) یک مساله در زندگی بیداری است(به یک مساله در زندگی بیداری تان اشاره دارد) که شما ممکن است در مورد آن مساله، گیج شده باشید(نمی توانید حلش کنید). خواب ممکن است اشاره ی کوچکی به رویکرد جدیدی بکند که در مورد مساله ای در زندگی بیداری تان می باشد. یک چیزی در زندگی تان قابل حل نیست.


خوابگاه

خواب دیدن اینکه در خوابگاه هستید بیانگر ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. شما باور دارید که مدام در حال یادگیری هستید، حتی وقتی که در کلاسید. اگر الان یک دانشجوی دانشگاه هستید که در خوابگاه زندگی می کند، پس این نماد، ممکن است بازتابی از محیط اطراف فعلی شما باشد و معانی مشابهی به عنوان یک خانه داشته باشد


خودکار

دیدن خودکار در خوابتان بیانگر ابراز خود و ارتباط برقرار کردن است. این عبارت را در نظر گیرید، که قلم تواناتر و تاثیر گذار تر  از شمشیر است


دانش آموز: دانشجو

خواب دیدن اینکه شما دانش آموز/دانشجو هستید بیانگر این است که شما نیاز به درک بهتر چیزی دارید. یادگیری ای وجود دارد که نیاز است فراگیرید تا در زندگی پیش روید. اگر شما در زندگی واقعی دانش آموز/دانشجو هستید، پس خواب ممکن است فقط بازتابی از کسی باشد که شما هستید و اهمیت خاصی نداشته باشد


دانشگاه: دانشکده

خواب دیدن اینکه شما در دانشگاه هستید بیانگر این است که شما دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می شوید. شما می خواهید که دانش و آگاهی تان را بسط دهید. بیانگر این است که الان زمان خوبی برای شماست که چیز های جدید را تجربه کنید و امتحان کنید. اگر شما در گذشته تان به دانشگاه رفته اید، تجارب و خاطرات شخصی روزهای دانشگاه تان را در نظر بگیرید. اگر شما الان در دانشگاه هستید، ممکن است انعکاسی از محیط فعلی تان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از طریق ثبات قدم و سخت کوشی به اهدافتان خواهید رسید. شما ممکن است در یک دوره استرس در زندگی تان باشید


دبیرستان

خواب دیدن در مورد دبیرستان به یک سری اکیپ و دوستی هایی اشاره دارد که وقتی که در دبیرستان بودید درست می کردید. چه درس های معنوی ای شما یاد گرفته اید؟ خواب ممکن است به شما می گوید که نیاز دارید شروع کنید برای دنیای واقعی آماده شوید.

خواب دیدن اینکه شما مجبورید دبیرستان را بار دیگر بگذرانید، بیانگر این است که شما در مورد دستاورد ها و اهدافی که کسب کرده اید شک دارید. شما حس می کنید که ممکن است پاسخگوی انتظارات دیگران نیستید. خواب ممکن است به خاطر این باشد که موقعیتی اخیر نگرانی ها و نا امنی های کهنه ی شما را بیدار کرده باشد.


درس خواندن

خواب دیدن اینکه درس می خوانید بیانگر خرد و دانش شماست که شما را در مسیر موفقیت و ثروت پرت می کند. تعبیر دیگر این است که درس خواندن بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر درس بخوانید و دانش فردی خود را افزایش دهید


دستور زبان

خواب دیدن اینکه دستور زبان می خوانید بیانگر این است که در فهماندن منظورتان و انتقال ایده هاتان مشکل دارید


دفترچه

دیدن دفترچه یا دفترچه یادداشت در خوابتان بیانگر چیزهایی است که نیاز دارید دنبال کنید و بر آن تسلط داشته باشید. ممکن است بیانگر احساسات و مسائلی باشد که نیاز دارید در ساعات بیداری تان از آن چشم پوشی کنید. محتوی دفترچه را در نظر گیرید


ریاضیات

خواب دیدن در مورد ریاضیات بیانگر این است که شما یک موقعیت در زندگی بیداریتان را ارزیابی می کنید که نیاز دارید تفکر منطقی تری راجع بهش داشته باشید. طبق احساساتتان عمل نکنید

خواب دیدن اینکه قادر نیستید یک مساله یا معادله ی ریاضی را حل کنید، موازی یک مساله در زندگی بیداری تان است که ممکن است راجع بهش گیج شده اید. خواب ممکن است نکته ای را در مورد رویکردی جدید در مورد این مساله ی بیداری به شما بگوید. چیزی نباید به زندگی تان اضافه شود


سالن ورزش

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در سالن ورزشهستید بیانگر این است که شما نیاز دارید در محیطی باشید که می توانید خود را آزادانه ابراز کنید (نظرتان را آزادانه بیان کنید). شما نیاز به یک مرحله یا بستری دارید که خودتان را ابراز کنید (نظرتان را بیان کنید). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که مساله یا مشکلی وجود دارد که نیاز دارید مطرحش کنید


سرویس مدرسه: اتوبوس مدرسه

دیدن یا سوار شدن اتوبوس مدرسه در خوابتان بیانگر این است که شما دارید وارد ماجراجویی برای یک سفر مهم در زندگی تان می شوید که نیاز به رشد شخصی شما دارد

خواب دیدن اینکه اتوبوس مدرسه می رانید بیانگر این است که شما دوست دارید مسئولیت دیگران را به عهده گیرید و به دنبال صلاح آنها باشید


ظرف ناهار

دیدن یا حمل کردن ظرف ناهار در خوابتان بیانگر انرژی ذخیره شده است. شما برای واقعه ی مهمی آماده می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب به سیستم حمایتی روز به روز شما اشاره دارد. اهمیت محتوی ظرف ناهار را در نظر بگیرید. اگر ظرف ناهار خالی باشد، پس به این معنی است که شما در جایی از زندگی تان، غنا و روشنگری روحی ندارید


فارغ التحصیلی

خواب دیدن اینکه شما در جشن فارغ التحصیلی هستید بیانگر دستاورد های شماست. شما موفقیت آمیز به سطح بالاتر نائل میشوید و به سمت چیزهای مهم قدم پیش می گذارید

خواب دیدن اینکه شما واحد یا اعتبار کافی برای فارغ التحصیل شدن ندارید بیانگر این است که شما به موفقیت ها و دستاورد هاتان، اعتبار کافی نمی دهید. شما دستاورد های خودتان را دست کم می گیرید

خواب دیدن اینکه شما فارغ التحصیلی تان را فراموش می کنید به این معنی است که شما از نظر ذهنی، آماده ی فاز بعدی زندگی تان نیستید. شما به صورت ناخودآگاه تلاش می کنید که مانع خودتان شوید


غلط

خواب دیدن اینکه شما در مورد چیزی اشتباه می کنید بیانگر این است که شما به خودتان و انتخابها و تصمیماتی که میگیرید شک دارید. شاید تایید می کنید که اشتباه می کنید

خواب دیدن اینکه در مسیر اشتباه می روید به این معنی است که شما معکوس عمل می کنید. تلاش هاتان هدر می رود. تعبیردیگر این است که خواب تلاش می کند به شما بگوید که قضاوت اشتباه می کنید و در مسیر منفی هستید


کارنامه

دیدن کارنامه در خوابتان نماد این است که چگونه در جنبه های مختلف زندگی تان عمل می کنید. ممکن است شغل یا توانایی هاتان را زیر سوال برید. اگر هنوز در مدرسه هستید،  خواب ممکن است بیانگر نگرانی شما در مورد نمره هاتان باشد.


کتابخانه

خواب دیدن اینکه شما در کتابخانه هستید بیانگر این است که به دنبال دانش هستید و تشنه ی ایده اید. شما ممکن است تلاش می کنید که معانی جدیدی به زندگی تان دهید. شما نیاز دارید که موقعیتتان را قبل از اقدام کردن بررسی کرده و ارزیابی کنید. اگر کتابخانه بهم ریخته است، بیانگر این است که اطلاعات زیادی هم زمان به شما می رسد. شما در مرتبط کردن همه شان مشکل دارید

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید یک کتاب را در کتابخانه پیدا کنید یا اینکه کتابی که دنبالش هستید، قبلا برده شده است، بیانگر این است که جنبه ی خاصی از خودتان، غنی نیست یا در دست توسعه است.

دیدن کتابخانه در خوابتان نماد دانشی است که در طول سالها جمع کرده اید.


کوله پشتی

دیدن یا حمل کردن یک کوله پشتی در خواب بیانگر تصمیمات و مسئولیت هایی است بر دوش شما سنگینی می کنند.


کامپیوتر

دیدن کامپیوتر در خوابتان نمادی از تکنولوژی، اطلاعات و زندگی مدرن است. فرصت های جدید به روی شما باز می شود. تعبیر دیگر این است که کامپیوتر ها، بیانگر نبود فردیت و نبود احساسات است. اغلب شما بدون اینکه نظرات و دیدگاه های خود را ابراز کنید، با جریان پیش روید.

خواب دیدن اینکه کامپیوترتان، می تواند مثل انسان فکر کند، بیانگر این است که نگران تکنولوژی و از دست دادن کنترلتان روی تکنولوژی هستید.

خواب دیدن اینکه کامپیوتر ویروس دارد یا خراب شده است، بیانگر این است که چیزی در زندگی واقعی تان از کنترلتان خارج شده است. ممکن است موازی چیزی در زندگی تان باشد که دارد خراب می شود


کلاس درس

خواب دیدن اینکه شما فراموش می کنید در کلاسی که ثبت نام کردید شرکت کنید، بیانگر ترس ها و نگرانی های شما از شکست است. شما ممکن است اعتماد به نفس ندارید که می توانید مسئولیت ها یا پروژه های جدیدی را پیش ببرید

خواب دیدن اینکه در یک کلاس درس هستید بیانگر این است که یک درس زندگی مهم یاد میگیرید. تعبیر دیگر این است که نمادی از رشد شخصی است. شما چیزی را در مورد خودتان یاد میگیرید

خواب دیدن اینکه به دنبال کلاس می گردید، بیانگر این است که نیاز دارید دانش و یادگیری تان را بسط دهید

خواب دیدن اینکه یک کلاس در محوطه باز تشکیل میشود، بیانگر این است که نیاز دارید آزادانه تر و باز تر یاد بگیرید. یاد بگیرید که موقعیت های مختلف را بپذیرید


گرامر: دستور زبان

خواب دیدن اینکه گرامر می خوانید بیانگر این است که در فهماندن منظورتان و انتقال ایده هاتان مشکل دارید


لپ تاپ

دیدن یا استفاده از لپ تاپ در خوابتان بیانگر این استه نیاز دارید بیرون رفته و با افراد مختلف ارتباط برقرار کنید

خواب دیدن اینکه لپ تاپتان گم می شود یا دزدیده شده است بیانگر این است که شما خیلی به شبکه ی اجتماعی تان وابسته اید. نیاز دارید که تلاش کنید و با توجه به داشته ها و توانایی های خودتان آن را بسازید


مداد

دیدن مداد در خوابتان بیانگر این است که شما اثری موقتی در یک موقعیت می گذارید. ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که طولانی نخواهد شد

خواب دیدن اینکه شما مداد را تیز می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید طرز فکر منعطف تری داشته باشید. به چیزی که دیگران می گویند گوش کنید، سریع دیدگاه ها و نظراتشان را رد نکنید. تعبیر دیگر این است که تیز کردن مداد به این معنی است که شما نیاز دارید در یک معامله ی تجاری، بهترین پیشنهاد خود را رو کنید. شاید خواب تلاش می کند به شما توصیه ای حرفه ای در این مورد که چگونه یک معامله را ببندید و جمعش کنید بدهد

خواب دیدن اینکه نوک مداد در انگشتانتان گیر می کند بیانگر این است که نیاز دارید شروع کنید و دست به کار شوید و به حرف هاتان جامه ی عمل بپوشانید


مداد شمعی

دیدن مداد شمعی در خواب بیانگر خاطرات کودکی یا یک دوره ی زمانی است که شما بی خیال تر بودید. نمادی از خلاقیت است. شما ممکن است نیاز دارید فرای خطوط معمول فکر کنید و به افکار غیر متعارف و راه های غیر متعارف برای انجام چیزها فکر کنید. نماد رنگ مداد شمعی را در نظر گیرید


مدرسه

خواب دیدن اینکه در مدرسه هستید بیانگر احساس ناکافی بودن و نا امنی های کودکی است که هرگز حل نشده است. ممکن است مربوط به نگرانی در مورد عملکرد و توانایی هاتان باشد. اگر شما هنوز مدرسه می روید و خواب مدرسه می بینید، خواب ممکن است بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد

تعبیر دیگر این است که، خوابی که در مدرسه رخ می دهد ممکن است استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی بیداری تان یاد میگیرید. شما ممکن است وارد در حال تجربه دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست.

خواب دیدن اینکه شما به دنبال مدرسه هستید بیانگر این است که نیاز دارید دانش و یادگیری تان را بسط دهید. خواب دیدن اینکه شما در مدرسه جدید هستید به این معنی است که شما حس می کنید به محیط اطرافتان در دنیای تعلق ندارید و برای خو گرفتن با آن دچار مشکل هستید. و  یا شاید درس جدیدی است که نیاز است یاد بگیرید

خواب دیدن اینکه شما از مدرسه فرار می کنید به این معنی است که شما پذیرای ایده ها و نقطه نظرات جدید نیستید. شما از اشتباهات گذشته تان درس نگرفته اید.

خواب دیدن اینکه مدرسه ی کودکی تان دارد تبدیل به یک خرابه شده است بیانگر این است که شما هنوز درگیر مساله ی حل نشده ی کودکی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر گذر زمان است. شما نیاز دارید که به جای زنده کردن گذشته، به آینده نگاه کنید


مشق شب: تکلیف خانه

خواب دیدن اینکه شما مشق شب انجام می دهید نمادی از درس هایی است که یاد گرفته اید یا دارید یاد میگیرید. به تکالیف در خوابتان توجه کنید و تجسم کنید که چگونه می توانند در زندگی بیداری تان به کار گرفته شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر نگرانی شما در مورد توانایی و عملکردتان است. اگر شما در زندگی واقعی تان واقعا مشق شب دارید، پس خواب ممکن است تمایل و نگرانی شما نسبت به آن مشق شب باشد


معلم

دیدن معلم(معلم فعلی یا معلم قدیمی) در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. شما در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تجارب شخصی تان را با آن معلم خاص در نظر گیرید. چه موضوعی آموزش داده شده؟ تعبیر دیگر این است که معلم مربوط به مسائل اختیار و جست و جوی تایید است. شما ممکن است وارد یک موقعیت در زندگی بیداری تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید که در معرض آزمون قرار میگیرید. به رفتار و نگرش معلم در خوابتان توجه کنید. اگر معلم در خوابتان، بدرفتار است، بیانگر این است که شما ممکن است فشار زیادی برای موفق شدن روی خود بیاورید.

خواب دیدن اینکه شما معلم هستید بیانگر این است که شما در موقعیت نشر دانش و خردتان به دیگران هستید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که چگونه درسی به کسی می دهید و در مورد چیزی به آنها سخت می گیرید. اگر شما در زندگی واقعی معلم هستید، پس خواب، بازتابی از کسی است که هستید و در مورد کار شماست


معلم سرخانه: معلم خصوصی

خواب دیدن اینکه شما معلم سرخانه هستید بیانگر این است که نیاز دارید دانش خود را با دیگران به اشتراک گذارید و بهره برسانید.

دیدن یا داشتن یک معلم سرخانه در خوابتان بیانگر این است که به دنبال توصیه یا راهنمایی شخصی هستید. چیزی هست که شما هنوز نیاز دارید یاد بگیرید


مقاله

خواب دیدن اینکه شما مقاله می نویسید بیانگر این است که نیاز است به چیزها، قبل از اینکه عمل کنید فکر کنید. نیاز دارید وقتی که یک موقعیت را ارزیابی می کنید، بیشتر هدفمند باشید

دیدن یا خواندن مقاله در خوابتان بیانگر فرجه یک مساله یا نگرانی در مورد یک مساله است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تحت آزمایش و تست قرار میگیرید


موس کامپیوتر

دیدن یا استفاده از موس کامپیوتر در خوابتان نمادی از کنترل روی افکارتان است. اگر موس، کار نمی کند، بیانگر سردرگمی است


میز

دیدن یا نشستن روی میزتان در خواب بیانگر این است که شما مسائل خود را ارزیابی می کنید و وزن می دهید. حاکی از کشف خود است. اگر شما پشت میز کس دیگری هستید، نمادی ازین است که در مورد توانایی هاتان، اعتماد به نفس ندارید

خواب دیدن اینکه میزتان بهم ریخته است بیانگر این است که نیاز دارید جنبه هایی از زندگی تان را اولویت بندی کرده و مجددا سازماندهی کنید. اگر میز ترو تمیز باشد، بیانگر این است که شما نیاز دارید راه های پربار و سازنده را برای وقت گذرانی پیدا کنید. یک سرگرمی جدید بردارید


نمره

دیدن نمره تان در خواب بیانگر این است که چقدر خوب در درس زندگی عمل می کنید و بیانگر میزان پیشرفتتان هر مرحله از زندگی است.


نیمکت

دیدن یا نشستن روی نیمکت در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید قبل ازینکه بتوانید به جلو پیش روید،  توقف کنید و به اشتباهات و مسائل گذشته تان فکر کنید. شما نیاز دارید که تصمیمات و انتخاب هایی که میگیرید را زیر سوال برده و مورد سوال قرا ردهید. شاید زمان آن رسیده است که کار های اشتباه قبلی خود را بپذیرید


نوشتن

خواب دیدن اینکه شما می نویسید بیانگر ارتباط با کسی یا با ذهن خودآگاهتان است. تعبیر دیگر این است که نوشتن، به خطا در قضاوت یا اشتباهی که کرده اید اشاره دارد.

دیدن نوشته های قدیمی در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید از گذشته یاد بگیرید و درک کنید


همکلاسی

دیدن همکلاسی های قدیمی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید ارتباطات  قدیمی خود را با هم کلاسی های قبلی خود به تصویر بکشید تا در رابطه ی فعلی تان، به بینش برسید. بیانگر درسی از گذشته است که شما یاد گرفته اید و الان در جنبه ای از زندگی بیداری تان، کارایی دارد


یادگرفتن

خواب دیدن اینکه چیزی یاد میگیرید بیانگر این است که دستیابی به دانش شما هیچوقت تمامی ندارد(هیچ وقت از کسب دانش دست نمی کشید). شما به دنبال دانش عمیق تر و درک عمیق تر از خود هستید

خواب دیدن اینکه در جایگاه یادگیری هستید بیانگر موفقیت شما و پیشرفت و تمایز شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید