حسابان

خواب دیدن در مورد حسابان بیانگر این است که شما موقعیتی را در زندگی بیداری تان ارزیابی می کنید، جایی که نیاز دارید معقول تر فکر کنید(عقلانی تصمیم بگیرید). تلاش کنید که احساسی عمل نکنید خواب دیدن اینکه شما قادر به حل یک مساله ی ریاضی یا معادله نیستید، موازی(بیانگر) یک مساله در زندگی بیداری است(به یک مساله در زندگی بیداری تان اشاره دارد) که شما ممکن است در مورد آن مساله، گیج شده باشید(نمی توانید حلش کنید). خواب ممکن است اشاره ی کوچکی به رویکرد جدیدی بکند که در مورد مساله ای در زندگی بیداری تان می باشد. یک چیزی در زندگی تان قابل حل نیست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید