گوشت گاو

دیدن یا خوردن گوشت گاو در خواب بیانگر غریزه حیوانی و انرژی حیوانی است. خواب ممکن است به شکایت کردن یا کینه از کسی اشاره داشته باشد. آیا شما تلاش می کنید که دعوایی راه بیاندازید؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید