تعبیر خواب گوشت گاو

گوشت گاو

دیدن یا خوردن گوشت گاو در خواب بیانگر غریزه حیوانی و انرژی حیوانی است. خواب ممکن است به شکایت کردن یا کینه از کسی اشاره داشته باشد. آیا شما تلاش می کنید که دعوایی راه بیاندازید؟
مطالب مشابه  تعبیر خواب رقیب
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!