گیلاس

دیدن گیلاس در خوابتان نمادی از صداقت و صاف و ساده بودن یا شیرینی و خوش شانسی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید زندگی را جدی نگیرید، اسان بگیرید دیدن درخت گیلاس در خواب، بیانگر شانس، بهار، زنانگی و جوانی است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید