سینه: پستان

دیدن سینه در خواب، نمادی از تغذیه اولیه و نیاز شما برای مراقبت شدن است. سینه نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچه گانه است. تعبیر دیگر این است که سینه بیانگر تحریک جنسی و انرژی خام است

دیدن سینه ی لخت می تواند بیانگر این احساس است که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار میگیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، این خواب ممکن است بیانگر نگرانی در مورد زن شدن/مادر شدن باشد

خواب اینکه یکی از سینه هاتان نیست، بیانگر این است که شما حس نامطلوبی دارید. اگر سینه هاتان قرینه نباشد یا یکی بزرگتر از دیگری باشد، بیانگر این است که راضی نیستید یا در زندگی ج- ن.سی تان تعادل ندارید. شما حس می کنید که بیشتر ازینکه خدمت بگیرید خدمت ارایه می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید