سر

دیدن سر در خوابتان بیانگر خرد، خرد، درک و عقلانیت است. ممکن است بیانگر دستاورد هاتان، تصویرتان از خودتان و درک جهان باشد. خواب ممکن است استعاره ای باشد که بیانگر این است که شما مافوق یک موقعیت هستید یا نیاز دارید که بر آن مسلط شده از آن پیشی بگیرید

خواب دیدن اینکه شما دو سر دارید بیانگر این است که شما نیاز دارید یاد بگیرید که درخواست کمک کنید و کمک را بپذیرید. این استعاره را در نظر گیرید، همیشه دوتا  فکر بهتر از یک فکر است. تلاش نکنید که همه چیز را خودتان انجام دهید

خواب دیدن اینکه سرتان سنگین است یا از سنگینی ش سرتان پایین افتاده است، به این معنی است که شما در مورد یک موقعیت خیلی فکر می کنید یا خیلی تحلیل می کنید. در نتیجه شما قادر نیستید به جلو پیش بروید.

دیدن بدن بدون سر که در اطراف راه می رود یا خواب دیدن اینکه شما بدون سر هستید به این معنی است که شما از سرتان استفاده نمی کنید. شما با دقت فکر نمی کنید. یا خواب بیانگر این است که شما عقلتان را از دست داده اید. شرایط بدن را در نظر بگیرید و اینکه چگونه لباس پوشیده است. اگر بدن لخت باشد، بیانگر این است که شما خیلی به دیگران اعتماد می کنید یا زیادی گول می خورید. اگر قسمتی از بدن سوخته یا زخمی باشد، بیانگر این است که بی فکری شما، شما را به دردسر می اندازد و به شما صدمه می زند

دیدن اسب سوار بدون سر در خوابتان بیانگر این است که شما تحت تاثیری منفی هستید. معمولا نشانه ی بدی است که بیانگر این است که چیزی به پایان خود می رسد. خواب دیدن اینکه شما سوار بی سر هستید بیانگر این است که شما زیادی حس قدرت می کنید. ممکن است به این معنی باشد که در مورد چیزی مرموز هستید و پنهان کاری می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید