اعضای بدن

خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست.

در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن خصوصا اگر غیر عادی یا متفاوت باشند، مهم است. در برخی موارد، خواب شما ممکن است هشداری از مسائل و نگرانی های مربوط به سلامتی آن قسمت خاص از بدنتان باشد

آرنج

دیدن آرنج در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید فضایی برای خود بسازید. خواب شما ممکن است بیانگر تردید یا ترس در خلق فضای خودتان برای ترس و مورد بررسی قرار گرفتن باشد(میترسید چنین فضایی بسازید).

خواب دیدن اینکه آرنجتان زخمی است بیانگر این است که در عمل در یک موقعیت بیداری، ناتوانید. آرنج راست به مسائل روحیه ای و اخلاقی مربوط است در حالی که آرنج چپ بیانگر انفعال و ویژگی های توسعه نیافته ی شماست


ابرو

توجه به ابروها در خوابتان بیانگر شگفتی، ناباوری، تعجب یا شک است. ممکن است بیانگر نگرانی یا رد کردن باشد.

خواب دیدن اینکه شما ابرو ندارید بیانگر این است که احساسات ندارید. شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی کنید

خواب دیدن اینکه در خواب ابرو پیوسته دارید بیانگر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی تان حس نا امنی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی کنید. شاید شما خیلی زیادی احساسات را درون خود نگه می دارید. چیزی است که تلاش می کنید مخفی ش کنید


استخوان

دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.

خواب دیدن استخوان شکسته بیانگر کشف یا درک این است که نقطه ضعفی در برنامه هاتان یا خط فکری تان وجود دارد.  خواب شما ممکن است، توجه فوری شما را به سمت موقعیتی خاص یا رابطه ای خاص جلب کند

دیدن یک سگ که استخوان می خورد یا می جود، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است


اسکلت

دیدنش در خوابتان بیانگر چیزی است که کاملا توسعه نیافته است. شما ممکن است هنوز در مرحله ی برنامه ریزی برای یک موقعیت یا پروژه باشید. تعبیر دیگر این است که اسکلت نمادی از مرگ، تحول یا تغییر است. شما نیاز دارید که به ته چیزی برسید.

دیدن کسی که به عنوان اسکلت نمایش داده شد بیانگر این است که رابطه تان با آنها مدتهاست مرده است


انگشت

دیدن انگشتانتان در خواب نمادی از مهارت فیزیکی و ذهنی است. آنها بیانگر دستکاری، عمل و ارتباط غیر کلامی است. اگر شما خواب می بینید که انگشتانتان می افتند، بیانگر این است که شما به یک موقعیت اجازه می دهید که بر شما مسلط شود یا دیکته می کند که چگونه رفتار کنید. شما ممکن است به معنای واقعی کلمه کنترلتان را روی زندگی از دست می دهید. خواب دیدن اینکه انگشت اشاره و وسطتان را به هم قفل می کنید، نمادی از خوش بینی، موفقیت، خوش شانسی و امید است

خواب دیدن اینکه انگشتانتان صدمه دیده یا ریز ریز شده است(قطع می شود) بیانگر نگرانی شما در این مورد است که توانایی دارید وظیفه ی خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر، یا در یک موقعیت بیداری توانایی انجام دارید یا خیر

خواب دیدن انگشتی که به شما اشاره دارد بیانگر این است که خود را مقصر و گناهکار می دانید. شاید کاری انجام داده اید و می ترسید رسوا شوید.

خواب دیدن در مورد انگشت کوچکتان بیانگر قدرت ذهنی، خرد، حافظه و قدرت ارتباط است

خواب دیدن انگشت اشاره تان یا انگشت سبابه تان نمادی از عدد یک است. بیانگر اختیار، جهت و قضاوت است. خواب شما ممکن است تلاش کند که به نکته ای اشاره کند.

خواب دیدن انگشت میانی تان بیانگر ملاحظه، کارایی، احتیاط، مسئولیت و سخت کوشی است. تعبیر دیگر این است که انگشت میانی نمادی از آلت تناسلی مرد یا توهین است

خواب دیدن انگشت حلقه بیانگر موفقیت، محبوبیت و خلاقیت است. در مورد ازدواج، وصلت، تعهد و مسائل دلی است. در قرن 15، در انگلستان، انگشت حلقه بود که دکتر ها برای مخلوط کردن و مزه کردن داروهایی که درست می کردند استفاده می کردند، انگشت حلقه می تواند نمادی از شفا یا نیاز به شفا یافتن باشد


انگشت پا

دیدن انگشت پا در خوابتان بیانگر راهی است که پیش می روید و بیانگر مسیر زندگی است، چه با وقار و ظرافت باشد، چه بدون آن. بیانگر مسیر تان در زندگی است. تعبیر دیگراین است که انگشت پا بیانگر جزئیات جزئی زندگی است و اینکه چگونه با آنها کنار میایید.

خواب دیدن اینکه شست پاتان را گم یا پیدا می کنید، عزم و اراده و انرژی مورد نیاز برای پیشروی در یک موقعیت را ندارید

خواب دیدن اینکه شما به شست پاتان صدمه می زنید یا یک زائده روی آن است، به این معنی است که شما در مورد پیشروی در یک تصمیم نگرانید

خواب دیدن اینکه کسی شست پاتان را می بوسد، بیانگر کسی است که تلاش می کنید پیشرفت شما را تضمین و تایید کند. آنها به شما انگیزه می دهند که بهتر عمل کنید


بازو

دیدن بازو هاتان به عنوان تاکیدی در خواب بیانگر جنبه ی بالغ و پرورش یافته ی شما و توانایی شما رسیدگی و مراقبت از دیگران است. تعبیر دیگر این است که این ممکن است بیانگر کشمکش و چالش در زندگی تان باش که شما نیاز دارید از خودتان حمایت کنید، تهاجمی تر باشید و روی چیزها پافشاری کنید.

خواب دیدن اینکه بازو تان صدمه دیده بیانگر این است که شما در مراقبت از خود ناتوان هستید. شما ممکن است حس کنید که آزادی تان یا فعالیت هاتان محدود می شود. بازوی راست بیانگر ماهیت دوستانه تان است(مدام دوست دارید در ارتباط باشید) و اینکه انرژی مردانه دارید در حالی که بازوی چپ بیانگر این است که شما ماهیت بالغ و حمایتی ای دارید و ویژگی های زنانه دارید. از دست دادن هر کدام از بازوها ممکن است بیانگر این باشد که از شناسایی ویژگی های مربوطه ناتوانید

خواب دیدن اینکه بازوی کس دیگری را می کنید بیانگر این است که شما از کاری که این فرد انجام داده است بی نهایت ناراحت هستید، اما قادر نبوده اید خشم خود را کامل بیان کنید. چون تمایل دارید احساسات خودتان را درونتان نگه دارید(احساسات خود را بیان نکنید)، ابراز کردن، در خواب شما، به شیوه ای تند صورت میگیرد(چون عادت به بیان احساسات ندارید در خواب فکر می کنید که دارید پرخاشگری می کنید)


بدن

خواب دیدن در مورد بدنتان بیانگر سطح ارزشمندی خود و عزت نفس و اعتماد به نفس است. برخی اوقات، این ویژگی ها بسته به ظاهر فیزیکی شما دارد یا اینکه چگونه خودتان را میبینید. خواب دیدن در مورد بدن، انعکاسی از هویت خودآگاه شما یا نمایانگر حالت سلامتی شماست

خواب دیدن در مورد اجساد مرده بیانگر این است که شما حس می کنید از افراد اطراف خود جدا شده اید. ممکن است به این معنی باشد که شما حس می کنید از نظر احساسی تخلیه شده اید

دیدن بدن از هم پاشیده شده در خواب، به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقته از بین رفته و گذشته. زمان حرکت کردن، پیش رفتن، فرارسیده است

دیدن یا یافتن یک بدن مرده ی خونی در خواب، به موقعیت یا مساله ای اشاره دارد که دیگر نمی توانید از آن دوری کنید. شما نیاز دارید یک تصمیم مهم بگیرید و فورا به آن عمل کنید


بند ناف

دیدن بند ناف در خوابتان بیانگر نبود فردیت شماست(فردیت ندارید). شما ممکن است در مورد اینکه در جبهه ی خودتان باشید و از خود حمایت کنید، ابراز نگرانی کنید. تعبیر دیگر این است که بند ناف نمادی از روابط مادری شماست. شاید شما به مادرتان، از نظر احساسی خیلی وابسته اید

خواب دیدن اینکه شما بند ناف را می برید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان برای خودتان کافی باشید و روی پای خودتان بایستید.


بینی: دماغ

دیدن بینی تان در خواب بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که تلاش می کنید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. بینی بیانگر انرژی، بینش و خرد است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت در دستتان بیشتر یاد بگیرید. تعبیر دیگر این است که بینی نمادی از کنجکاوی است، بیانگر فضول بودن است. شاید شما در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیست دخالت می کنید(خودتان را وسط می اندازید). اگر شما خواب ببینید که بینی تان رشد می کند، بیانگر این است که شما یا کسی دروغ می گویید یا صادق نیستید

خواب دیدن اینکه مو درون بینی تان رشد می کند بیانگر اراده ی قوی و شخصیت محکم شماست

خواب دیدن اینکه ساس یا حشره ای از بینی تان بیرون میاید بیانگر این است که شما تا جایی فضولی می کنید که دیگران را آزار می دهید و کنه می شوید. شما نیاز دارید یاد بگیرید که چه زمانی کاری به کار مردم نداشته باشید و به حریم شخصی شان احترام بگذارید

خواب دیدن اینکه شما خون دماغ هستید به این معنی است که شخصیت شما مورد حمله قرار میگیرد. اگر بینی تان پر شده، پس بیانگر این است که شما قادر نیستید خودتان را آزادانه و کامل ابراز کنید


پا

خواب دیدن پاهاتان در خواب نمادی از فونداسیون، ثبات و حس درک شماست. بیانگر این است که نیاز دارید، کاربردی تر و معقول تر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید. تعبیر دیگر این است که پاها بیانگر حرکت، مستقل بودن و ازادی است. شاید شما در مسیر درست گام برداشته اید و به اهدافتان یا مرحله ی بعد خود، می اندیشید. یکی از پاها، ممکن است جناسی ازین باشد که شما تنهایید یا احساس تنهایی می کنید یا تنها حمایت برای یک فرد یا موقعیت هستید.

خواب دیدن اینکه شما پاهاتان را می شورید بیانگر این است که دیگران می توانند به سادگی از شما سو استفاده کنند. اگر کسی پاهاتان را می بوسد، نمادی از خضوع، فروتنی و از خودگذشتگی است

خواب دیدن اینکه پاهاتان بو می دهد بیانگر این است که نیاز دارید مراقب مرحله بعدتان باشید. اگر شما خواب ببینید که کسی پاهاتان را بو می کند، به این معنی است که کسی به گام هایی که برمیدارید توجه نشان می دهد. بو کردن پاهای کسی در خواب بیانگر این است که شما مسیر کس دیگری را در زندگی دنبال می کنید به جای اینکه مسیر خود را بروید(دنباله روی کسی هستید). اینن گفته که پاهایی که بو می دهد، همان تفسیر بوس کردن پاها را دارد، بسته به محتوی خواب دارد

دیدن اینکه دو تا پا د رخوابتان شما را تعقیب می کند بیانگر این است که به دیگران اجازه می دهید تعیین کنند که کجا بروید یا اجازه می دهید که در مورد اهدافتان تصمیم بگیرند. شما روی مسیر زندگی تان کنترل ندارید


پاشنه

دیدن پاشنه در خوابتان بیانگر ظلم و ستم، سرافکندگی و آسیب پذیری است. خواب ممکن است جناسی از التیام دادن و شفا یافتن باشد. شاید خواب به شما می گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیکی


پستان: سینه

دیدن سینه در خواب، نمادی از تغذیه اولیه و نیاز شما برای مراقبت شدن است. سینه نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچه گانه است. تعبیر دیگر این است که سینه بیانگر تحریک جن– سی و انرژی خام است

دیدن سینه ی ب- رهنه می تواند بیانگر این احساس باشد که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار میگیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، این خواب ممکن است بیانگر نگرانی در مورد زن شدن/مادر شدن باشد

خواب اینکه یکی از سینه هاتان نیست، بیانگر این است که شما حس نامطلوبی دارید. اگر سینه هاتان قرینه نباشد یا یکی بزرگتر از دیگری باشد، بیانگر این است که راضی نیستید یا در زندگی جنس -ی تان تعادل ندارید. شما حس می کنید که بیشتر ازینکه خدمت بگیرید خدمت ارایه می کنید


پوست

خواب دیدن پوستتان بیانگر حمایت یا پناه خود درونتان است. به عنوان حد و مرز فیزیکی است و اینکه چقدر به دیگران اجازه می دهید به شما نزدیک شوند. تعبیر دیگر این است که پوستتان بیانگر این است که شما خیلی سطحی یا کم عمق هستید

خواب دیدن اینکه پوستتان با جوش یا دیگر ناهنجاری های پوستی پوشیده شده است بیانگر ترس از مواجهه با واقعیت سخت است. شما می ترسید که تاثیر اشتباه بگذارید. اگر شما خواب ببینید که پوستتان سوخته است، بیانگر این است که مشتاق نیستید حالت دفاعی خود را کنار گذارید.

خواب دیدن اینکه پوستتان ذوب می شود، آسیب می بیند یا در آن سوراخهایی ایجاد می شود بیانگر این است که احساس دفاعی خود را از دست می دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما خسته شده اید.

خواب دیدن اینکه پوستتان نارنجی است بیانگر عشق به خود است. شما از کسی که هستید راضی هستید.

خواب دیدن اینکه پوستتان رنگی متفاوت دارد بیانگر این است که شما با خودتان صادق نیستید. به رنگ توجه کنید تا مفاهیم بیشتری درک کنید. اگر پوستتان تیره تر از پوست واقعی خود است، ممکن است به این معنی باشد که تلاش می کنید در زمینه پنهان شوید و دیده نشوید. اگر روشنتر است، نمادی از ترس است. تعبیر دیگر این است که ممکن است نشانه ای از بیماری باشد. شاید یادآور این است که بهتر است به دکتر مراجعه کنید.

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری، پوست ندارد بیانگر این است که در درک جهان احساسی و فیزیولیژیکی تان مشکل دارید. شما نگران این هستید که دیگران چگونه شما را می بینند. شما نیاز دارید سطحی نگرای را کنار بگذارید و حقیقت خودتان و دیگران را درک کنید.


پیشانی

دیدن پیشانی صاف و بدون چروک د رخوابتان بیانگر این است که شما عادل هستید و خوب قضاوت می کنید. بیانگر ظرفیت های فکری است

دیدن پیشانی چین دار در خوابتان نمادی از نگرانی و مسئولیت است. شما ممکن است عمیقا در فکر فرو روید

خواب دیدن اینکه شما پیشانی کودکتان را حس می کنید بیانگر ستایش صادقانه است

خواب دیدن اینکه پیشانی تان را زخمی می کنید یا ضربه می زنید بیانگر این است که شما قضاوت غلط و قضاوت ضعیفی کرده اید. بیانگر این است که از چیزی که انجام داده اید پشیمانید


جمجمه

دیدن جمجمه در خوابتان نمادی از خشم، شیطان یا مرگ است. تعبیر دیگر این است که جمجمه بیانگر خرد یا راز های ذهنی است. شما برخی چیزها را مخفی نگه می دارید.

خواب دیدن اینکه جمجمه با شما حرف می زند بیانگر جنبه هایی از خودتان است که سرکوب و یا ردشان کرده اید شروع به بازگشت به سطح کرده اند. این جنبه ها، دیگر بیشتر از این انکار نخواهند شد و باید در سطحی آگاهانه آنها را حل کرد.

خواب دیدن اینکه یک جمجمه تلاش می کند شما را ببلعد بیانگر این است که شما به معنای واقعی کلمه توسط یک خطر بلعیده می شوید.


چشم

دیدن چشم هاتان در خوابتان بیانگر روشنگری، دانش، ادراک، درک و آگاهی فکری است. افکار ناخودآگاهانه ممکن است بروز داده شود. چشم چپ، نمادی از ماه است، در حالی که چشم راست بیانگر خورشید است. اگر شما خواب ببینید که چشمتان به داخل سرتان برگشته و شما الان می توانید داخل سرتان را ببینید، نمادی از بینش و چیزی است که نیاز است از آن آگاه باشید. این خواب ممکن است عینا به شما بگوید که نیاز دارید درون خودتان را نگاه کنید. به شهود و غرایز خود اعتماد کنید

خواب دیدن اینکه چشم شیشه ای دارید بیانگر این است که دیگران می توانند به درون شما و مقاصد شما نگاه کنند. شما  خودتان و مقاصد ذهنی تان را باز می گذارید و این شما را آسیب پذیر می کند (هرکسی اجازه ورود به حریم شما را دارد). خواب دیدن اینکه کسی چشم شیشه ای دارد، به این معنی است که شما می توانید افکار و اهدافشان را بخوانید.

خواب دیدن اینکه چیزی در چشمتان دارید بیانگر مانعی در مسیرتان است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر دیدگاه نقادانه شما باشد و اینکه چگونه شما تمایل دارید اشتباهات را در دیگران ببینید

خواب دیدن اینکه چشمتان را می شویید به این معنی است که شما در مورد چیزی گیج شده اید و به دنبال شفافیت در مورد یک مساله یا موقعیت هستید

خواب دیدن اینکه شما یک چشم دارید بیانگر این است که نمی خواهید نقطه نظر دیگری را قبول کنید. بیانگر این است که شیوه ی فکری تک بعدی دارید

خواب دیدن اینکه شما چشم سوم دارید، نمادی از بینش درونی، نگرش، غریزه(مقصود) یا توانایی ذهنی شما ست که هنوز به آن دست نیافته اید(دست نخورده مانده). شما قادرید که چیزی که دیگران نمی توانند ببینند را ببینید. یا شما نیاز دارید که شروع به دیدن درون خود کنید و به غرایز و مقاصد خود اعتماد کنید. اگر شما خواب ببینید که کسی سه چشم دارد، بیانگر این است که به دنبال توصیه ی دیگران هستید. به پیغامی که این فرد دارد به شما می رساند توجه کنید

خواب دیدن اینکه چشمانتان آسیب دیده یا بسته است، بیانگر این است که نمی خواهید حقیقت چیزی را ببینید یا از صمیمیت دوری می کنید. شما ممکن است حس صدمه دیدن، درد یا هم دردی را ابراز کنید. خواب دیدن اینکه چشم کسی را در میاورید بیانگر ترس شما ازین است که او بتواند حقیقت شما را ببیند

خواب دیدن اینکه شما چشمان لوچ دارید بیانگر این است که یک موقعیت را نمی توانید مستقیم ببینید. شما ممکن است حقایق تان را قاطی پاطی دریافت کنید

خواب دیدن اینکه شما چشمانتان را روی کسی می گردانید بیانگر این است که شما به این فرد و چیزی که مجبور است بگوید، علاقه ندارید. شما یک نگرش بی خیال در مورد چیزها دارید

خواب دیدن اینکه چشمانتان خونریزی می کند نمادی از فداکاری هایی است که شما کرده اید و مشکلاتی است که تحمل کرده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که یک درد خیلی عمیق یا کشمکش درونی در روحتان است. اگرچه شما ممکن است هیچ درد فیزیکی ای نداشته باشید، اما از درون آسیب میبینید. شاید شما درد را برای مدت طولانی پنهان کرده اید و فراموش کردید که درد چه حسی دارد. ناآرامی یا تشویشی است که نیاز دارد فورا حل شود و به آن رسیدگی شود

توجه چشمان کس دیگر در خوابتان بیانگر ارتباط احساسی یا ارتباط صمیمی با آن فرد است. بیانگر درک مشترک است

اگر شما خواب ببینید که رنگ چشمتان متفاوت از رنگ چشم زندگی واقعی تان است، بیانگر این است که احساس واقعی تان در مورد یک چیز چیست. ممکن است بیانگر این باشد که نیاز به چشم انداز تازه، جدید در مورد یک موضوع دارید. شما همه ش به چیزها به یک شیوه نگاه می کنید(گیر کرده اید). خواب دیدن اینکه مردمک های چشمتان قرمز است، نمادی از هیجان، انرژی، قدرت یا خشم است. به صورت منفی، بیانگر این است که نیروی منفی یا شیطانی، بر شما غلبه کرده است، شما در مسیر اشتباه حرکت می کنید. خواب دیدن اینکه چشم هاتان قهوه ای است بیانگر این است که شما عقب کشیده اید و نمی خواهید با دیگران ارتباط برقرار کنید. بیانگر این است که نیاز دارید دلسوز تر باشید. اگر سبز است، بیانگر این است که شما به چیزها، با طرز فکری حسودانه یا پولی، عکس العمل نشان می دهید. شما خیلی در مرکزیت خود قرار دارید. خواب دیدن اینکه چشمانی عسلی دارید بیانگر این است که حس می کنید دارید در هم می شکنید. شما ممکن است مسئولیت های زیادی داشته باشید. خواب دیدن اینکه چشمان آبی دارید بیانگر این است که خیلی احساساتی هستید. ممکن است به شما بگوید که دلسوز تر باشید. اگر خواب ببینید که چشمانتان مشکی است، به این معنی است که بی تفاوت هستید یا بی احساس. خواب دیدن چشمان زرد یا طلایی، به این اشاره دارد که در مورد سلامتی تان نگران باشید. خواب دیدن چشمان خاکستری به این معنی است که در مورد چیزی دودل هستید

خواب دیدن اینکه هر کدام از چشم هاتان یک رنگ دارد، به این معنی است که شما دیدگاه های متفاوت یا واگرایی را قبول می کنید

خواب دیدن اینکه رنگ چشم شما می رود(زدوده می شود) به این معنی است که دیدگاه شما در مورد یک موقعیت یا درک شما از یک موقعیت، اشتباه است. شاید شما به بیراهه می روید(گمراه شده اید)


خون

دیدن خون در خوابتان بیانگر زندگی، عشق و اشتیاق و نا امیدی است. اگر شما کلمه ی خون را در خوابتان ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی تان اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی تواند تغییر کند. اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد، پس بیانگر انرژی ای است که صرف یک پروژه کرده اید. شما تلاش زیادی را صرف چیزی کرده اید و نمیخواهید تسلیم شوید و رهایش کنید. اگر شما خواب ببینید که روی دیوار خون است، یک نوع هشدار است. موقعیتی است که شما نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی توانید دیگر از آن دوری کنید. خصوصا اگر خون روی دیوار دستشویی باشد، بیانگر این است که موقعیتی که نیاز دارید با آن روبرو شوید، بی نهایت احساسی است

خواب دیدن اینکه شما خونریزی می کنید یا خون از شما می رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده اید(حسی ندارید- رس تان کشیده شده است). ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد. برخی از عملکرد های گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. زنان معمولا زمان کمی قبل از دوران قاعدگی شان، یا در طول دوران قاعدگی شان یا زمانی که حامله هستند،  بیشتر خواب خون می بینند یا خواب کسی که خونریزی دارد. برای یک زن حامله، خون در خواب، نمادی از بار زندگی است که به دوش می کشند. این خواب ها، یاد آور این است که چیزها را، آرامتر پیش ببریم(آسان بگیریم)

خواب دیدن اینکه دیگران خونریزی می کنند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است

خواب دیدن اینکه شما خون می نوشید، بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته می شوید. اگر شما خواب ببینید که خون سرفه می کنید، بیانگر انرژی هدر رفته است. شما زمان زیادی را صرف فعالیت هایی می کنید که نتیجه عکس می دهند.

خواب دیدن اینکه شما خون می دهید یا خون اهدا می کنید بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی به خاطر استرس، احساس کوفتگی می کنید. اگر خون همه جا بپاشد، خواب بیانگر این است که استرس احساسی عمیقی را تجربه می کنید. شما به معنای واقعی کلمه، منفجر می شوید


دست

خواب دیدن دست هاتان بیانگر ارتباط شما با اطرافیانتان است و اینکه چگونه با دنیا ارتباط برقرار می کنید. دست ها، شکلی از ارتباط است و می تواند بیانگر اختیار، نفرت، حمایت، عدالت و غیره باشد، بسته به حالت دست دارد. شاید شما نیاز دارید که به کسی دست یاری دهید. اگر کس دیگری به شما دست یاری دهد، پس بیانگر این است که نیاز به کمک دارید. ازینکه درخواست کمک کنید یا یک موقع هایی به دیگران وابسته باشید نترسید. به علاوه، دست چپ، نمادی از لطافت و زنانگی شما، ویژگی پذیرا بودن است در حالیکه دست راست نماد مردانگی و ویژگی های فعال است. دست راست ممکن است جناسی از تصمیم یا چیزی باشد که درست است. اگر شما خواب ببینید که دست هاتان جدا هستند یا دستهاتان از بدنتان جدا هستند، بیانگر این است که نمی توانید نظر و عقیده تان را منتقل کنید. شما درک نمی شوید یا کسی شما را درک نمی کند. خواب ممکن است نمادی از احساس تنهایی باشد. اگر شما دست های کودک را جدا شده از بدنش خواب ببینید، به اشتیاق مادرانه تان اشاره دارد یا اینکه تمایل دارید کسی به شما نیاز داشته باشد.

خواب دیدن اینکه شما دست های کسی را میگیرید بیانگر عشق، عاطفه و ارتباط شما با آن فرد است. خواب شما ممکن است انعکاسی از نگرانی هاتان در مورد این باشد که ارتباطات را با او از دست دهید یا اینکه شما دستخوش جدایی شوید

خواب دیدن اینکه دست هاتان صدمه دیده است بیانگر این است که به هویت شما حمله می شود

خواب دیدن اینکه دست هاتان را در هم چفت کرده اید یا بسته اید بیانگر اتحاد، تکامل، قبول یا توافق است. جنبه ی منفی این است که ممکن است بیانگر این باشد که ذهنتان بسته است، سرد هستید یا مشتاق به کمک کردن نیستید

خواب دیدن اینکه به صورت غیر معمول دست های بزرگی دارید بیانگر موفقیت در بدست آوردن اهدافتان است

خواب دیدن اینکه دست های مودار یا خشنی دارید، بیانگر این است که در ارتباط با دیگران ملایمت ندارید. شما ممکن است خیلی گستاخ و آزار دهنده باشید

دیدن خون روی دست هاتان بیانگر این است که به نوعی گناه را تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه دست هاتان را می شویید بیانگر مساله ای آزار دهنده است که نیاز دارید رویش کار کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما انکار می کنید یا دیگر مسئولیت یک موضوع را به عهده نمی گیرید. چیزها را رها می کنید و از سیستمتان خارج می کنید

خواب دیدن اینکه دست هاتان می خارد بیانگر مسائلی مربوط به پول است. اگر دست چپتان می خارد، بیانگر این است که پول به دستتان می رسد. اگر دست راستتان یا هردو دستتان می خارد، بیانگر این است که پول می دهید یا گم می کنید


دماغ: بینی

دیدن بینی تان در خواب بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که تلاش می کنید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. بینی بیانگر انرژی، بینش و خرد است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت در دستتان بیشتر یاد بگیرید. تعبیر دیگر این است که بینی نمادی از کنجکاوی است، بیانگر فضول بودن است. شاید شما در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیست دخالت می کنید(خودتان را وسط می اندازید). اگر شما خواب ببینید که بینی تان رشد می کند، بیانگر این است که شما یا کسی دروغ می گویید یا صادق نیستید

خواب دیدن اینکه مو درون بینی تان رشد می کند بیانگر اراده ی قوی و شخصیت محکم شماست

خواب دیدن اینکه ساس یا حشره ای از بینی تان بیرون میاید بیانگر این است که شما تا جایی فضولی می کنید که دیگران را آزار می دهید و کنه می شوید. شما نیاز دارید یاد بگیرید که چه زمانی کاری به کار مردم نداشته باشید و به حریم شخصی شان احترام بگذارید

خواب دیدن اینکه شما خون دماغ هستید به این معنی است که شخصیت شما مورد حمله قرار میگیرد. اگر بینی تان پر شده، پس بیانگر این است که شما قادر نیستید خودتان را آزادانه و کامل ابراز کنید


دندان

خواب دیدن اینکه دندان هاتان در حال خراب شدن است بیانگر این است که ممکن است چیزی گفته اید که نباید می گفتید. شما ممکن است حرف های احمقانه یا غلط ادا کرده اید که به سوی خودتان بر می گردند.

خواب دیدن اینکه دندان هاتان درخشان یا براق است بیانگر شادی و آرزوهای دست یافتنی است

خواب دیدن اینکه شما دندان هاتان را مسواک می زنید، به سطح اعتماد به نفس شما، کشمکش شما و پرخاشگری شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که مراقب خودتان و علایقتان باشید. شاید حس می کنید که موقعیتتان متزلزل است

خواب دیدن اینکه دندان هاتان افتاده است و شما تلاش می کنید که آنها را به دهانتان برگردانید بیانگر نبود اعتماد به نفس و خجالت است. شما می ترسید که دیگران از کمبود های شما مطلع شوند. اگر شما در خوابتان آرام رفتار کردید، پس ممکن است به این اشاره کند که چگونه می توانید از هر موقعیت، بهترین را استخراج کنید. شا قادرید بر فرآیند های نامطلوب فائق آیید

خواب دیدن اینکه دندان ها همه جا درون دهانتان از سقف دهانتان تا زیر زبانتان رشد می کند، به این معنی است که شما در مورد چیزی، حالت دفاعی گرفته اید و ممکن است خیلی در موردش تهاجمی رفتار می کنید

اگر شما خواب ببینید که دندان هاتان شکسته است یا اینکه از پا در آمده است، به این معنی است که شما در مورد موضوعی درست صحبت نکرده اید. به پیامد های حرف ها تان و یا چیزی که در مورد دیگران می گویید اشاره دارد

برای تحلیل عمیق تر روی خواب های رایج: دندان ها کلیک کنید


دنده

دیدن دنده هاتان در خوابتان بیانگر این است که شما خودتان را از دل شکستگی حفظ می کنید.


دهان

دیدن دهان در خوابتان بیانگر نیاز شما به ابراز خودتان یا صحبت در باره ی موضوعی است که شما را آزار می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی صحبت کرده اید و نیاز دارید که دهانتان را ببندید

بویژه خواب دیدن اینکه دهانتان خشک است بیانگر این است که شما کلمه کم میاورید. شما در ابراز احساساتتان مشکل دارید. تعبیر دیگراین است که خواب، ممکن است واقعیتی فیزیکی باشد که واقعا تشنه اید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، دهانش را می پوشاند به این معنی است که از ابراز کامل خود، جلوگیری می کند. بیانگر این است که شما خیلی صحبت می کنید و نیاز دارید بدانید که وقتش رسیده ساکت بمانید. اگر شما دهان کسی را بگیرید، پس بیانگر ترس از افشا شدن است. یا شاید می ترسید که حقیقتی شنیده شود

خواب دیدن اینکه شما با دهان پر صحبت می کنید بیانگر این است که قادر نیستید خودتان را به طور موثر ابراز کنید. چیزی که داخل دهان شماست استعاره ای از چیزی است که تلاش می کنید هضمش کنید

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید دهانتان را باز کنید بیانگر این است که شما در مورد یک سری اخبار، قادر به سخن گفتن نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب به رازی اشاره دارد که شما باید نگهش دارید. ناتوانی شما برای بازکردن دهانتان در خواب، یک نوعی فلج REM است و ممکن است به احساس بی یاور بودن در یک موقعیت اشاره داشته باشد. مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنید، نمی توانید. اگر شما خواب ببینید که نمی توانید دهانتان را ببندید، به این معنی است که چیزی هست که دیگر نمی توانید درون خود نگه دارید و مجبورید ابرازش کنید

خواب دیدن اینکه کسی در دهنتان می زند بیانگر این است که جلوی ابراز خشم و احساسات منفی دیگر شما را می گیرند. یک نفر، دیدگاه ها و باورهایش را به شما تحمیل می کند. اگر شما وقتی بیدار می شوید احساس درد در دهانتان کنید، درد ممکن است در نتیجه ی سفت شدن فک در طول خواب باشد

خواب دیدن اینکه خون اطراف دهانتان است بیانگر پیامد های حرف ها و کلامتان است. ممکن است در مورد چیزی که گفته اید احساس گناه کنید


ران پا

دیدن رانتان در خوابتان نمادی از استقامت و پایداری است. به توانایی شما برای اجرا و انجام چیزها اشاره دارد. اگر شما رانتان را در خوابتان تحسین کنید و کیف کنید، بیانگر ماهیت بی پروا و شجاعانه ی شماست. به هر حال نیاز دارید که مراقب رفتارتان باشید


رحم

خواب دیدن اینکه شما هنوز در رحم هستید بیانگر این است که به دوره ی زمانی برمیگردید که ایمن و کاملا وابسته بودید. شما ممکن است تلاش کنید که از تقاضاهای زندگی روزمره تان فرار کنید.

دیدن رحم در خوابتان بیانگر خلق، تولد بچه، باروری و شروع تازه است. خواب نمادی از ایده های جدید و تازه است


رگ ها (عروق خونی)

دیدن رگ در خواب سمبلی ازین است که چقدر خوب از پس خودتان بر میایید و بیانگر توانایی شما برای مدیریت کردن(رسیدن به) دیگران است. اگر شما خواب ببینید که رگ هایتان بسته شده است، بیانگر جنبه ای از شخصیت شماست که مانع از پیشرفت، یا خود ابرازی شما می شود

خواب دیدن اینکه رگتان زده شده است(بریده شده است) بیانگر این است که شما هنوز چیزهای زیادی دارید که در زندگی یاد بگیرید(راه زیادی دارید تا کامل شوید)

دیدن رگتان در خواب بیانگر چالشی است که شخصیت و توانایی شما را آزمایش خواهد کرد. خواب بیانگر این است که نباید چیزها را بی اهمیت شمارید خصوصا اگر به نظر آسان می رسند


روده

دیدن روده در خوابتان بیانگر دلسوزی است. تصویر، مشابه پیچ و خم زندگی است. خواب ممکن است استعاره ای از شجاعت و جربزه ی شما باشد


زانو

خواب دیدن زانوهاتان نمادی از سطح حمایتی است که ممکن است دریافت کنید. شما خیلی احساساتی هستید. همچنین احساس بی کفایتی یا ضعف می کنید و مسائل مربوط به قدرت/کنترل هم وجود دارند. شاید شما با یک دست چند تا هندوانه بر میدارید.

خواب دیدن اینکه زانو می زنید بیانگر فروتنی شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما از دیگران تاثیر می گیرید. شما ممکن است حتی تسلیم جنبه ای از خودتان می شوید


زبان

دیدن زبانتان در خواب بیانگر چیزهایی است که می گویید و ابراز می کنید. شما ممکن است خیلی زیادی حرف می زنید یا اینکه نیاز دارید که خود را بیشتر ابراز کنیدو اگر خواب ببینید که زبانتان به صورتی غیر معمول بلند است، بیانگر این است که صادق نیستید و در مورد چیزی به خود دروغ می گویید. اگر زبانتان زخمی است یا غیر طبیعی به نظر می رسد، بیانگر این است که شما در مورد کسی، منفی حرف می زنید.

خواب دیدن اینکه زبانتان مو دارد یا مو روی زبانتان است بیانگر این است که به خاطر چیزی که گفته اید پشیمانید. چیزی که گفته اید می تواند مزه ی عجیبی در دهاتان به جا گذارد

خواب دیدن اینکه زبان کسی را از حلقومش بیرون می کشید بیانگر این است که از چیزی که این فرد گفته است بی نهایت ناراحتید، اما قادر نیستید به درستی خشمتان را ابراز کنید. به این دلیل که شما عموما که احساساتتان را درونتان نگه دارید، در خوابهاتان، یک روش خشونت آمیز برای ابرازش پیدا می کنید

خواب دیدن اینکه زبان دوشاخه دارید، به این معنی است که در مورد چیزی دروغ می گویید یا منافق هستید. به طور مشابه، اگر خواب ببینید که کسی، زبان دو شاخه دارد، بیانگر این است که نمی توانید به این فرد اعتماد کنید


زیر بغل

دیدن یا توجه کردن به زیر بغل خودتان یا کس دیگر در خواب بیانگر ارتباطات اجتماعی و رابطه تان با دیگران است . این ویژگی های شخصی و شخصیتی است که شما انتخاب می کنید تا با آن شخصیت در جمع ظاهر شوید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به چیزی یا مکانی اشاره داشته باشد که بودار است!

بو کردن زیر بغل در خواب بیانگر این است که شما در شخصیت و کاراکتر خود تغییراتی جهت تعدیل کردن شخصیتتان انجام می دهید تا در یک موقعیت یا رابطه راحت پیش بروید. تعبیر دیگر این است که شما به دنبال تایید هستید


سر

دیدن سر در خوابتان بیانگر خرد، خرد، درک و عقلانیت است. ممکن است بیانگر دستاورد هاتان، تصویرتان از خودتان و درک جهان باشد. خواب ممکن است استعاره ای باشد که بیانگر این است که شما مافوق یک موقعیت هستید یا نیاز دارید که بر آن مسلط شده از آن پیشی بگیرید

خواب دیدن اینکه شما دو سر دارید بیانگر این است که شما نیاز دارید یاد بگیرید که درخواست کمک کنید و کمک را بپذیرید. این استعاره را در نظر گیرید، همیشه دوتا  فکر بهتر از یک فکر است. تلاش نکنید که همه چیز را خودتان انجام دهید

خواب دیدن اینکه سرتان سنگین است یا از سنگینی ش سرتان پایین افتاده است، به این معنی است که شما در مورد یک موقعیت خیلی فکر می کنید یا خیلی تحلیل می کنید. در نتیجه شما قادر نیستید به جلو پیش بروید.

دیدن بدن بدون سر که در اطراف راه می رود یا خواب دیدن اینکه شما بدون سر هستید به این معنی است که شما از سرتان استفاده نمی کنید. شما با دقت فکر نمی کنید. یا خواب بیانگر این است که شما عقلتان را از دست داده اید. شرایط بدن را در نظر بگیرید و اینکه چگونه لباس پوشیده است. اگر بدن لخت باشد، بیانگر این است که شما خیلی به دیگران اعتماد می کنید یا زیادی گول می خورید. اگر قسمتی از بدن سوخته یا زخمی باشد، بیانگر این است که بی فکری شما، شما را به دردسر می اندازد و به شما صدمه می زند

دیدن اسب سوار بدون سر در خوابتان بیانگر این است که شما تحت تاثیری منفی هستید. معمولا نشانه ی بدی است که بیانگر این است که چیزی به پایان خود می رسد. خواب دیدن اینکه شما سوار بی سر هستید بیانگر این است که شما زیادی حس قدرت می کنید. ممکن است به این معنی باشد که در مورد چیزی مرموز هستید و پنهان کاری می کنید


سینه: پستان

دیدن سینه در خواب، نمادی از تغذیه اولیه و نیاز شما برای مراقبت شدن است. سینه نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچه گانه است. تعبیر دیگر این است که سینه بیانگر تحریک جنسی و انرژی خام است

دیدن سینه ی لخت می تواند بیانگر این احساس است که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار میگیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، این خواب ممکن است بیانگر نگرانی در مورد زن شدن/مادر شدن باشد

خواب اینکه یکی از سینه هاتان نیست، بیانگر این است که شما حس نامطلوبی دارید. اگر سینه هاتان قرینه نباشد یا یکی بزرگتر از دیگری باشد، بیانگر این است که راضی نیستید یا در زندگی ج- ن.سی تان تعادل ندارید. شما حس می کنید که بیشتر ازینکه خدمت بگیرید خدمت ارایه می کنید


شانه: کتف

دیدنش در خوابتان نمادی از قدرت، مسئولیت و بارهای روی دوش شما است. شاید حس می کنید که مسئولیت زیادی برای به دوش گرفتن دارید و به خاطر جریان های زندگی تان، بار زیادی روی دوش شماست. تعبیر دیگر این است که شانه بیانگر توانایی شما در پیشنهاد حمایت و پرورش به دیگران است


شش ها

دیدن شش در خوابتان نمادی از بینش، خلاقیت و الهام است. تعبیر دیگر این است که شش ممکن است بیانگر یک موقعیت استرس زا باشد و به یک رابطه/موقعیت اشاره دارد که شما حس خفگی می کنید. شما نیاز دارید که نفس عمیق بکشید و با چالش روبرو شوید


شکم

دیدن شکم در خواب به غرایز طبیعی و احساسات سرکوب شده ی شما بر می گردد. چیزی در زندگی واقعی شما وجود دارد که نمی توانید تحمل کنید و یا قبول آن برایتان بسیار مشکل است. شما باید این چیز را از زندگی تان خارج کنید. تعبیر دیگر آن است که نماد شکم در خواب ممکن است مستقیما به جسم شما برگرده و شما در حال تجربه یک یبوست و یک سوء هاضمه باشید.

دیدن رویایی که در آن شکم شما نمایان باشد، نشان دهنده احساسات آسیب پذیر شما و مشکلاتی است که شما با اعتماد کردن دارید. شما در حال بیان کردن احساسات قدیمی و غریزی خود هستید.

دیدن شکم متورم در خواب نشانه ی پروژه ی جدید در حال انجام است.

دیدن شکمتان در خواب، بیانگر این است که شما ایده ها و احساساتتان را از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه آورده و یکی می کنید. شکم، به صورت نمادین، احساسات سرکوب شده و احساسات بیان نشده است. خواب شما ممکن است به شما بگوید که احساسات درونی خود و به غریزه و شهود خود، اعتماد کنید

دیدن یک شکم حامله در خواب، بیانگر احساساتی است که به سطح می رسد(به حدی می رسد که بیان شود-به بالاترین حد خود می رسد). آنها دیگر نمی توانند سرکوب شده باقی بمانند

خواب دیدن اینکه شما به یک شکم دست می زنید یا آنرا نوازش می کنید، بیانگر این است که شما، احساسات خاصی میابید. شما به آرامی، با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را قبول می کنید

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، یک حلقه در شکمش دارد(یعنی در نافش حلقه انداخته است) بیانگر ارتباط عمیق شما با مادرتان است. شاید خواب به شما می گوید که دوباره با مادرتان ارتباط برقرار کنید یا اینکه شما نیاز دارید با غرایز مادری تان، در ارتباط باشید


صورت

دیدن صورتتان در خواب بیانگر شخصیتی است که به دنیا نشان می دهید به جای خود واقعی تان. ممکن است به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسائل و مشکلات زندگی تان روبرو می شوید

خواب دیدن اینکه صورتتان لک دار یا جوش دار است، نمادی از احساسات فوران شده است. شما ممکن است از حمله به شخصیت یا اعتبارتان رنج برید. طبق فرهنگ عامه، اگر شما خواب ببینید که صورتتان باد کرده است، به این معنی است که شما بهبودی در وضعیت مالی تان دارید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی دو تا صورت دارید یا صورت ها از یک فرد به فرد دیگر، تند تند عوض می شود، بیانگر این است که غیر قابل اعتمادید. شما یا کسی در زندگی تان، دو چهره اید

خواب دیدن اینکه شما صورتتان را می شورید بیانگر این است که نیاز دارید موضوعی را تروتمیز کرده روشن کنید

خواب دیدن یک صورت تار به این معنی است که شما حسی در این مورد ندارید که واقعا که هستید. ضمیر ناخودآگاه شما به شما می گوید که به این فرد اعتماد نکنید. شما ممکن است فریب بخورید

خواب دیدن اینکه شما صورتتان را نقاشی می کنید بیانگر این است که شما در ابراز و بیان احساسات خود مشکل دارید. نقاشی روی صورت بیانگر حالت، نگرش و احساسات شماست و بسته به رنگ یا چیزهایی که روی صورتتان نقاشی می کنید، بیانگر حالت، نگرش و احساسات شماست

خواب دیدن اینکه شما ماساژ صورت دریافت می کنید بیانگر این است که شما در مورد چیزی احساس گناه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر نمای ظاهری شماست و چیزی که به دیگران اجازه می دهید در باره شما ببینند یابدانند


فک

دیدن فک خودتان در خواب بیانگر سرسختی، اراده و اقتدار است. شما ممکن است نیاز به اراده و شکیبایی بیشتر در یک موقعیت دارید. خواب دیدن اینکه فکتان قفل شده است بیانگر خشم ابراز نشده یا دیگر احساسات قوی است که شما نگهشان داشته اید

خواب دیدن اینکه فکتان را می شکنید یا در می رود، بیانگر این است که شما سر باور ها و اصولتان سازش می کنید


قفسه سینه

دیدن قفسه سینه تان در خواب بیانگر اعتماد، پیروزی و نشاط است. تعبیر دیگر این است که بیانگر حس له شدن است(یعنی چیزی روی قفسه سینه تان سنگینی می کند) و اینکه به طور خطر ناکی با چیزی روبرو می شوید. در نظر بگیرید که خواب به شما می گوید که چیزی هست که نیاز است از روی سینه تان برش دارید(از درون قفسه سینه تان درش بیاورید

خواب دیدن اینکه سینه تان می زند، بیانگر پیروزی و دستاوردی بزرگ است

برای کسانی که در زندگی واقعی درد قفسه سینه را تجربه کرده ند، دیدن این خواب رایج است که در سینه شان حس ضربه خوردن می کنند یا حس می کنند که فشار سنگینی روی قفسه سینه شان است


قلب

دیدن قلبتان در خوابتان بیانگر حقیقت، جرات، عشق و رمانتیک بودن است. نمایانگر این است که چگونه الان با احساساتتان سروکار دارید و احساساتتان را بیان می کنید.

دیدن قلب بالدار در خوابتان بیانگر قدرت عشق و توانایی ش برای نفوذ به هر کسی است.

خواب دیدن اینکه قلبتان خون میاید یا تیر می کشد، بیانگر نا امیدی، یاس، غم بی نهایت و دلسوزی است. شما در یک موقعیت از زندگی تان، حمایت یا عشق ندارید.

خواب دیدن اینکه شما عمل قلب یا پیوند قلب دارید بیانگر تغییری بزرگ در روابط شخصی تان است. شاید دوباره درگیر یک رابطه شده اید.

خواب دیدن اینکه قلب یک آدم را می خورید بیانگر این است که به پردازش و درک مساله ای احساسی نگاه می کنید. شما ممکن است تلاش کنید که یک خلا احساسی را پر کنید.

دیدن یا نگه داشتن یک قلب قرمز کاغذی در خوابتان بیانگر آسیب پذیری شماست. شما در معرض احساساتتان قرار دارید. تعبیر دیگر این است که قلب قرمز کاغذی، نماد قلب بی گناه است.

خواب دیدن اینکه حمله قلبی دارید به نبود حمایت و تایید شدن اشاره دارد. شاید شما حس از دست دادن عشق میکنید.

شنیدن صدای ضربان قلب در خوابتان بیانگر این است که شما با احساساتتان رودر رو نمی شوید یا احساساتتان را شناسایی نمی کنید. شما نیاز دارید که با چیزها از روبرو رو در رو شوید. تعبیر دیگر این است که ضربان قلب ممکن است نمادی از زندگی یا ترس باشد. شاید شما حس می کنید به شیوه ای تهدید (ترسیده) می شوید.

خواب دیدن اینکه قلبتان در آستانه ی شکستن است، بیانگر تغییر تحول است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در تلاشی که در زندگی تان می کنید، عشق یا حمایت ندارید. عدم تعادل وجود دارد. تفسیر تحت اللفظی تر این خواب به این معنی است که شما یک نوعی دچار آشفتگی احساسی در زندگی بیداری تان هستید. شما نمی دانید که چگونه با این احساسات کنار آیید


کبد: جگر

دیدن کبد شما یا کس دیگر در خوابتان بیانگر احتمال اختلال فیزیکی است. خواب به شما هشدار می دهد که نیاز دارید مصرف الکلتان را کم کنید. نیاز دارید که سلامت فیزیکی تان را مجدد ارزیابی کنید و شاید حتی به دکتر مراجعه کنید. تعبیر دیگر این است که فردی در زندگی تان هست خوبی شما را نمی خواهد.


کتف: شانه

دیدنش در خوابتان نمادی از قدرت، مسئولیت و بارهای روی دوش شما است. شاید حس می کنید که مسئولیت زیادی برای به دوش گرفتن دارید و به خاطر جریان های زندگی تان، بار زیادی روی دوش شماست. تعبیر دیگر این است که شانه بیانگر توانایی شما در پیشنهاد حمایت و پرورش به دیگران است


کلیه ها

خواب دیدن کلیه هاتان بیانگر این است که نیاز به پاکسازی دارید


کمر(پشت)

خواب دیدن درباره پشت یا کمرتان بیانگر نگرش ها، نقاط قوت، بارهایی که حمل می کنید و موضعتان در این جهان است(اینکه در کجای جهان ایستاده اید-جایگاهتان در جهان). این خواب همچنین ممکن است به استرس و فشاری مربوط باشد که یک نفر به شما وارد می کند

دیدن این در خواب که پشتتان لخت است، سمبلی از راز هایی است که ممکن است از دیگران پنهان کرده اید یا جنبه هایی از خودتان است که پنهان کرده اید یا دور از دسترس نگه داشته اید. این عبارت را در نظر بگیرید مراقبت پشت سرتان باشید ، این خواب ممکن است حامل این پیغام برای شما باشد. قبلا ها، دیدن پشت کمر در خواب، هشداری بود که شما نباید پول به کسی بدهید. بویژه، قرض دادن پول به دوستان، باعث بهم زدن رابطه تان میشود(در رابطه تان اشکالی ایجاد می کند)

دیدن فردی که پشتش را به شما می کند، بیانگر این است که از سر حسادت، شما عمیقا ضربه خواهید دید(از حسادت، ضربه ی سختی خواهید خورد)


گردن

دیدن گردنتان در خواب بیانگر رابطه ی بین ذهن و بدن است. بیانگر قدرت ارائه، محدودیت خود و نیازتان برای کنترل احساساتتان است و اینکه مدام حواستان به آنها باشد.

خواب دیدن اینکه گردنتان صدمه دیده است یا زخم شده است بیانگر این است که بین قلب و مغزتان فاصله می افتد. یک فاصله ی واقعی بین اینکه چه احساسی دارید و اینکه چه فکر می کنید وجود دارد. شما حس ناسازگار بودن می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر چیزی یا کسی است که گردنش درد می کند

اگر شما خواب میبینید که گردنتان کلفت است یا ورم کرده است، بیانگر خلق و خوی تند شماست

دیدن یا بستن چیزی دور گردن درخوابتان بیانگر این است مه تلاش می کنید دوباره قلب و ذهنتان را مرتبط کنید. شما تلاش می کنید که احساساتتان را معقول کنید

خواب دیدن اینکه کسی چیزی دور گردنش می بندد به سیستم حمایتی شما اشاره دارد


گلو

دیدن گلوتان در خواب نمادی از توانایی شما برای ابراز خودتان و ارتباط با افکار/ایده هاتان است

خواب دیدن اینکه گلو درد دارید یا مشکلاتی مربوط به گلو دارید بیانگر این است که در بیان چیزی که واقعا در فکرتان می گذرد مشکل دارید. شما در گفتن احساساتتان و  انتقال افکارتان مشکل دارید. شما ممکن است حس کنید که وقتی خود را ابراز می کنید حس تهدید شدن می کنید. تعبیر دیگر این است که خوابتان ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید غرورتان را ببلعید و فرو ببرید و کنار بگذارید

دیدن یک گلوی زیبا و برازنده در خوابتان، پیشرفتی در موقعیت تان را پیش بینی می کند


گوش

دیدن گوش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری نشان دهید یا آن را پذیرا تر باشید. شما ممکن است خیلی به قضاوت و شهود خود تکیه داشته باشید(اعتماد داشته باشید). شما نیاز دارید که بیشتر به چیزی که به شما گفته می شود گوش فرا دهید. تعبیر دیگر این است که، بیانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است. اگر خواب میبینید که گوشهاتان عجیب غریب است یا شکل عجق وجقی دارد، بیانگر فریب است

خواب دیدن اینکه شما آشغال گوش خود را تمیز می کنید بیانگر این است که نمی خواهید به اطرافیان خود گوش دهید. ممکن است چیزی باشد که از شنیدنش سر باز می زنید. آیا شما ازین گوش میشنوید از آن گوش در می کنید؟(خود را به کری می زنید؟)

خواب دیدن اینکه گوشتان قطع شده یا بریده شده است بیانگر این است که شما ازینکه چیزی که دیگران به شما می گویند را گوش کنید خسته شده اید. اگر گوش کس دیگری بریده شده باشد، بیانگر این است که شما باید نظرات خود را برای خودتان نگه دارید. یا اینکه نیاز دارید ازینکه راجع به دیگران صحبت کنید دست بکشید

خواب درد در گوش بیانگر این است که شما اخبار بد یا یاراحت کننده ای را دریافت خواهید کرد

خواب دیدن اینکه گوشتان کشیده یم شود بیانگر مخالفت و عدم توافق است. اگر شما گوش کس دیگری را می کشید، بیانگر این است که شما تمایل دارید که نظرات خود را به دیگران تحمیل کنید

خواب دیدن اینکه گوش هاتان سرخ می شود نمادی از خجالت یا گناه است

خواب دیدن اینکه کسی در گوش شما زمزمه می کند بیانگر این است که نیاز دارید توجه بیشتری به چیزی کنید یا با دقت بیشتری به کسی گوش کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر نا امنی و نگرانی است که مردم پشت سر شما صحبت می کنند

خواب دیدن اینکه شما گوش هاتان را سوراخ می کنید بیانگر نشانه های سوزش یا توهین است

خواب دیدن اینکه پشه در گوشتان است، بیانگر کسی است که تلاش می کند  به شما چیزی بگوید که نمی خواهید بشنوید

خواب دیدن اینکه حشره هایی از گوشتان بیرون میاید، بیانگر این است که شما چیزی را شنیده اید که نباید می شنیدید. تعبیر دیگر حشره در گوش، شایعه است


گونه

دیدن گونه هاتان در خواب نمادی از تعهد، صمیمیت و نزدیکی است. نشان گر قدرت شخصیت شما و قدرت نظرات شماست. تعبیر دیگر این است که گونه ها می تواند در زبان عامیانه، معرف باسن باشد

دیدن گونه های صورتی(لپ گلگون) در خواب، بیانگر انرژی و شور زندگی، شور و اشتیاق و زنده دلی است. اگر گونه ها تو رفته باشد، نمادی از ناراحتی، گرسنگی، فقر و/یا کشمکش و دعواست. تاکید گونه ها در خواب، روی مسائل مربوط به سلامتی است

خواب دیدن اینکه گونه هاتان را رژ گونه زده اید، بیانگر نگرش های شجاعت و خشونت/انفعال است

خواب دیدن اینکه گونه یک نفر را می بوسید یا او گونه شما را می بوسد، بیانگر تحسین، حسن نیت، احترام یا دوستی است


لب

دیدن لب ها در خوابتان بیانگر حس، عشق و رمانتیک بودن است، خصوصا اگر لبها غنچه باشد. لب ها، ابزار ارتباطی است.

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لب های آبی و کبود دارید بیانگر بیماری یا مشکلاتی احتمالی در مورد جریان خونتان است

خواب دیدن اینکه شما یا کسی لب های سیاه دارید بیانگر این است که شما از گفتن هرچیزی در مورد موقعیتی خاص خودداری می کنید. شما کاملا ساکت می مانید.

دیدن یا زدن برق لب در خوابتان بیانگر این است که در کلامتان قدرت نیست. شما به جای اینکه مستقیم برید سر مطلب یا محکم سخن بگویید، حالت پیشنهاد دادن دارید

خریدن، دیدن یا زدن رژ لب در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به سمت لبهاتان است. شاید شما نیاز دارید که در مورد چیزی که شما یا کس دیگری می گوید، مراقب باشید.


لگن خاصره

دیدن اسکلت لگنتان در خواب بیانگر حس زنانگی و مردانگی شماست. شما ممکن است با مسائل خلاقیت و ابراز خود سرو کار دارید


ماهیچه

دیدن ماهیچه در خوابتان نمادی از قدرت و نیروست. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را توسعه دهید و فرد با اعتماد به نفس و قوی تری شوید


مچ دست

توجه به مچ دستتان در خواب بیانگر توانایی شما برای ترکیب هم زمان لذت و هیجان با بهره وری است. شما قادر هستید توجه دیگران را جلب کنید و آنها را درگیر کنید

دیدن یک مچ دست صدمه دیده یا باندپیچی شده در خوابتان بیانگرفقدان بهره وری است. شما در یک رابطه ی نامتعادل یا یک طرفه هستید. بویژه اگر شما خواب ببینید که مچتان اسیب دیده است،   بیانگر این است که شما به اندازه کافی از پس انتظارات دیگران بر نمیایید و به پای شان نمی رسید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگراین است که شما بیشتر از چیزی که می دهید دریافت می کنید

خواب دیدن اینکه مچتان را می برید به این معنی است که احساس عقب کشیدن می کنید. شما از گرفتن کمک از دیگران سرباز می زنید.


مچ پا

خواب دیدن در مورد مچ پا بیانگر این است که شما به دنبال حمایت و جهتی در زندگی تان هستید. از خودتان بپرسید که به کدام سمت میخواهید بروید

پیچ خوردن مچ پا در خواب بیانگر این است که شما موانع و مشکلاتی را در مسیر پیشرفتتان تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه مچ پایتان ورم کرده است، بیانگر این است که شما در مسیر اشتباه پیش میروید. تعبیر دیگر این است که خواب به شما می گوید که انقد روی پایتان نایستید و کمی به خودتان استراحت دهید! شما خیلی به خودتان فشار میاورید


مژه

توجه به مژه گانتان یا خواب دیدن اینکه آنها رشد می کنند بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را به شیوه ای نهفته یا نامحسوس، بیان کنید. بیانگر خوش شانسی است

خواب دیدن اینکه همه ی مژه هاتان می افتد، بیانگر این است که شما در ابراز خود مشکل دارید. ممکن است به این معنی باشد که قدرت زنانه تان از دست می رود. اگر فقط یک مژه بیفتد، بیانگر خوش شانسی است


مغز

خواب دیدن در مورد مغزتان بیانگر این است که تحت استرس فکری سختی هستید. شما نیاز دارید که توانایی های حل مساله تان را به کار گیرید. تعبیر دیگر این است که است که ایده هاتان، توجه و اعتبار کافی دریافت نمی کند. شما نگرانید که دانش و آموزه هاتان، واضح انتقال نیابد

خواب دیدن اینکه شما تحت عمل جراحی مغز قرار میگیرید، بیانگر این است که نیاز دارید راجع به مساله ی مهمی، مجددا فکر کنید. نیاز دارید که طرز فکرتان را عوض کنید و کج فهمی هایی که دارید را کنار گذارید

خواب دیدن اینکه شست و شوی مغزی می شوید، بیانگر این است که نیاز دارید در مورد خودتان فکر کنید. پای خودتان بایستید و به دیگران اجازه ندهید که به شما بگویند که چه کاری انجام دهید


مقعد

دیدن مقعد در خواب بیانگر احساسات منفی است که شما ممکن است توی خودتان بریزید و سرکوبش کنید. بیانگر احساس گناه، شرم و احترام به خود است. تعبیر دیگر این است که مقعد در رابطه با سخاوت و بخل شماست.


ناخن

توجه به ناخن هاتان در خوابتان بیانگر این است که در حالت دفاع قرار دارید. طول ناخن، رنگ، شرایط و تمیزی ناخن ها را در نظر گیرید، در خواب معنا دارد. اگر شما خواب ببینید که ناخن هاتان بلند است، بیانگر بطالت و بیهودگی شماست. شما دست به کار نمی شوید. اگر شما ناخن مصنوعی می گذارید، بیانگر این است که شما در ظاهر به دیگران رسیدگی می کنید اما (خیرشان را نمی خواهید). شما ممکن است به شیوه ای دو رو رفتار کنید

خواب دیدن اینکه یک ناخنتان شکسته است بیانگر این است که تلاش می کنید از یک موقعیت دوری کنید یا تلاش کنید که از مسئولیت شانه خالی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بازتابی از تصویر شخصی شما باشد. شما خیلی نگران این هستید که دیگران در مورد شما چگونه فکر می کنند

خواب دیدن اینکه شما ناخن هاتان را پولیش می کنید، بیانگر فریبندگی و زرق و برق است

خواب دیدن اینکه ناخن هاتان را می جوید بیانگر این است که مدیریت یک مساله خیلی سخت است. شما مطمئن نیستید که چگونه می خواهید یک موقعیت را در زندگی تان حل و فصل کنید

خواب دیدن اینکه ناخن هاتان به سرعت رشد می کند به تمایلات شما برای رسیدن به یک فرد اشاره دارد. شما می خواهید قادر باشید که جزئی از خودتان را امتداد بدهید تا به دیگران برسید.

خواب دیدن اینکه یک مرد، ناخن های قرمز بلند دارد بیانگر این است که با حساسیت و احساساتش خیلی در تماس است. ممکن است مربوط به مسائل و تمایلات جنسی و هوسرانی او باشد


ناف

دیدن نافتان در خواب بیانگر خودتان و سلف (self) است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مرکز و حد وسط خود را بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن نافتان بیانگر پیوند و وابستگی شما با مادرتان است

خواب دیدن اینکه شما یا کسی نافتان را سوراخ کرده و حلقه انداخته اید، بیانگر ارتباطی عمیق با مادرتان است. شاید خواب به شما می گوید که دوباره با مادرتان ارتباط برقرار کنید یا اینکه نیاز دارید که با غرایز مادرانه تان در تماس باشید

فرهنگ موضوعی

تعبیر خواب بینیتعبیر خواب پستانتعبیر خواب پشتتعبیر خواب پیشانیتعبیر خواب جگرتعبیر خواب جمجمهتعبیر خواب چشمتعبیر خواب خونتعبیر خواب دستتعبیر خواب دماغتعبیر خواب دندانتعبیر خواب دندهتعبیر خواب دهانتعبیر خواب ران پاتعبیر خواب رحمتعبیر خواب رگتعبیر خواب رودهتعبیر خواب زانوتعبیر خواب زبانتعبیر خواب زیربغلتعبیر خواب سرتعبیر خواب سینهتعبیر خواب شانهتعبیر خواب شش هاتعبیر خواب شکمتعبیر خواب صورتتعبیر خواب عروق خونیتعبیر خواب فکتعبیر خواب قفسه سینهتعبیر خواب قلبتعبیر خواب کبدتعبیر خواب کتفتعبیر خواب کلیه هاتعبیر خواب کیفتعبیر خواب گردنتعبیر خواب گلوتعبیر خواب گوشتعبیر خواب گونهتعبیر خواب لبتعبیر خواب لگن خاصرهتعبیر خواب ماهیچهتعبیر خواب مچ پاتعبیر خواب مچ دستتعبیر خواب مژهتعبیر خواب مغزتعبیر خواب مقعدتعبیر خواب ناخنتعبیر خواب نافتعبیرخواب آرنجتعبیرخواب ابروتعبیرخواب استخوانتعبیرخواب اسکلتتعبیرخواب انگشتتعبیرخواب انگشت پاتعبیرخواب بازوتعبیرخواب بدنتعبیرخواب بندنافتعبیرخواب بینیتعبیرخواب پاتعبیرخواب پاشنهتعبیرخواب پستانتعبیرخواب پوستتعبیرخواب دماغتعبیرخواب سینه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید