تعبیر خواب گوساله

گوساله

دیدن گوساله در خواب، نمادی از عدم بلوغ و بی تجربگی است. شما نیاز دارید که ویژگی های خاصی را گسترش داده، رشد دهید.

مطالب مشابه  تعبیر خواب لباس فرم (یونیفرم)
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!