گوزن شمالی

دیدن گوزن شمالی در خوابتان بیانگر عمر زیاد و طول عمر است. ممکن است به ریش سفیدان دور و بر شما اشاره کند. تعبیر دیگر این است که گوزن شمالی بیانگر این است که می توانید هم قدرتمند باشید هم مهربان. شما فقط وقتی قدرت خود را به کار می برید که لازم است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید