شتر

دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت ها، بار ها و مسائل زیادی را به روی دوش هاتان می کشید.

این عبارت معمول را در نظر گیرید شتر سواری دولا دولا نمیشه.

شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست

خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می کنید بیانگر این است که شما آماده اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید  را رها کنید


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید