آب نبات

دیدن یا خوردن آب نبات در خوابتان نمادی از لذت و رفتار های خاص در زندگی است. بیانگر زیاده روی، نفس اماره و/یا لذت ممنوعه است. شما ممکن است زمان زیادی را صرف مسائل غیر مهم می کنید. تفسیر مستقیم تر بیانگر این است که شما آب نبات و شیرینی زیادی می خورید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید