تعبیر خواب طالبی

طالبی

دیدن یا خوردن طالبی در خوابتان بیانگر یک تصویر است که از بیرون سخت است و از درون حساس و شکننده
مطالب مشابه  تعبیر خواب خوراکی ها
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!