تعبیر خواب عدس

عدس

دیدن یا خوردن عدس در خوابتان بیانگر ریشه هاتان و ارتباط شما با انسانیت است. تعبیر دیگر این است که عدس نمادی از باروری یا ابدیت است
مطالب مشابه  تعبیر خواب فلفل تند
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!