عدس

دیدن یا خوردن عدس در خوابتان بیانگر ریشه هاتان و ارتباط شما با انسانیت است. تعبیر دیگر این است که عدس نمادی از باروری یا ابدیت است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید