شخصیت کارتونی

خواب دیدن اینکه شما یک شخصیت کارتونی هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید بیشتر خود را ابراز کنید. شما نیاز دارید که احساساتتان را واضح تر انتقال دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید