گل کلم

دیدن یا خوردن گل کلم در خوابتان نماد غنای معنوی، خلوص و کمال است. بیانگر ناراحتی است و نیاز به تعالی دارد. خواب شما بیانگر زمان های سختی است که شما تجربه کرده اید و به زودی تمام خواهد شد. تعبیر دیگر این است که گل کلم، نمایانگر مغز و قابلیت های ذهنی تان است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید