فلفل تند

دیدن یا خوردن فلفل قرمز در خوابتان نمادی از خوی پرحرارت شماست. یک مذاکره یا بحث، داغ می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید آتش و مزه ی کمی به رابطه تان اضافه کنید(کمی شور و حرارت دهید)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید