پنیر

دیدن پنیر در خوابتان نمادی از دستاورد و سود است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید