تعبیر خواب پرتقال

پرتقال

دیدن درخت پرتقال در خوابتان بیانگر سلامتی و موفقیت است خواب دیدن اینکه پرتقال می خورید بیانگر این است که از زندگی تان و جایی که هستید راضی هستید. شما در جایگاه خوبی هستید. تعبیر دیگر به این معنی است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید
مطالب مشابه  تعبیر خواب جوراب
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!