تعبیر خواب لیمو

لیمو

دیدن لیمو در خوابتان بیانگر چیزی است که از نظر کیفیت نامرغوب است. شاید یک موقعیت یا رابطه ایست که خراب می شود خوردن یا مکیدن لیمو در خوابتان به این اشاره دارد که نیاز به تطهیر یا شفا دارید خواب دیدن اینکه لیمو را می فشارید بیانگر این است که نیاز دارید اقتصادی تر باشید
مطالب مشابه  تعبیر خواب دانشگاه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!