نارگیل

دیدن نارگیل در خواب، پاداش های غیر منتظره ای را پیش بینی می کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید