تعبیر نمادهای حرف «ن»

نا امیدی

خواب دیدن نا امیدی بیانگر این است که در زندگی واقعی تان پیوسته نا امیدی تجربه می کنید. این خواب ها منعکس کننده ی نا امیدی های سرکوب شده است که در یک دوره ی زمانی جمع شده است. خواب شما، یک روزنه ی احساسی است که به سبک کردن ذهن شما کمک می کند

خواب دیدن اینکه احساس ناامیدی می کنید بیانگر این است که در زندگی روزمره تان با یک موقعیت به سختی کنار میایید. ممکن است بازتابی از نگرانی تان ازین باشد که زندگی تان در جهتی که می خواهید پیش نمی رود

نابارور: نازا

خواب دیدن اینکه شما بارور نمی شوید، بیانگر نبود خلاقیت است. چیزی در زندگی بیدار یتان است که آنطوری که شما می خواهید کار نمی کند. خواب ممکن است بازتابی از حالت ناباروری شما باشد و مشکلاتی که برای داشتن بچه دارید

نابغه

خواب دیدن اینکه شما نابغه هستید بیانگر ظرفیت شماست. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است احساس نامرغوب بودن می کنید و اینکه به اندازه کافی خوب نیستید

ناپدری: پدر خوانده

دیدنش در خوابتان نمادی از اختیار و حمایت است. رابطه ی بیداری تان را با ناپدری تان در نظر بگیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما باشد. اگر شما در زندگی واقعی نا پدری ندارید، پس خواب ممکن است بیانگر مسائل و تنش حل نشده با پدر واقعی تان باشد

ناپدید شدن

خواب دیدن اینکه افراد یا اشیا درست جلوی چشمتان غیب می شوند بیانگر نگرانی شما ازین است که اشخاصی که دوست دارید ممکن است از زندگی تان یک هو ناپدید شوند و در این مورد احساس امنیت نمی کنید. شما حس می کنید که نمی توانید وابسته به کسی باشد و در نهایت تنها خواهید ماند. نیاز دارید که روی تصویر خود و روی اعتماد به نفس خود کار کنید

تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه یک نفر ناپدید می شود بیانگر این است که شما ممکن است توجه کافی به جنبه ها/ویژگی هایی که آن فرددارد و درون شماست، نکرده اید. آیا شما آن جنبه از خودتان را از دست داده اید(حواستان بهش نیست)؟ اگر عاشق شما ناپدید می شود، بیانگر این است که عشق یا علاقه تان به او در حال محو شدن است.

خواب دیدن اینکه شما از چشم دیگران ناپدید می شوید به این معنی است که شما حس می کنید که نادیده گرفته می شوید. شما به خاطر چیزی که برای تان مهم است مورد توجه قرار نمیگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تلاش می کنید از واقعیت های زندگی، کنار بکشید

ناتوانی: معلولیت

خواب دیدن اینکه شما یک ناتوانی(معلولیت) دارید بیانگر این است که اعتماد به نفس کمی را تجربه می کنید. شما قدرت و مسیر خود را در زندگی از دست داده اید. شاید شما از ظرفیت و مهارت های کامل خود استفاده نمی کنید. نماد قسمتی از بدنتان که معلول و ناتوان است را در نظر گیرید

ناخدا (دریاسالار)

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ناخدا هستید بیانگر توانایی شما برای برخورد با مسائل و مشکلات زندگی با اعتماد به نفس و قاطعیت است. ناخدا ممکن است سمبلی از شکل پدر یا فردی باشد که اختیاراتی دارد

ناخن

توجه به ناخن هاتان در خوابتان بیانگر این است که در حالت دفاع قرار دارید. طول ناخن، رنگ، شرایط و تمیزی ناخن ها را در نظر گیرید، در خواب معنا دارد. اگر شما خواب ببینید که ناخن هاتان بلند است، بیانگر بطالت و بیهودگی شماست. شما دست به کار نمی شوید. اگر شما ناخن مصنوعی می گذارید، بیانگر این است که شما در ظاهر به دیگران رسیدگی می کنید اما (خیرشان را نمی خواهید). شما ممکن است به شیوه ای دو رو رفتار کنید

خواب دیدن اینکه یک ناخنتان شکسته است بیانگر این است که تلاش می کنید از یک موقعیت دوری کنید یا تلاش کنید که از مسئولیت شانه خالی کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بازتابی از تصویر شخصی شما باشد. شما خیلی نگران این هستید که دیگران در مورد شما چگونه فکر می کنند

خواب دیدن اینکه شما ناخن هاتان را پولیش می کنید، بیانگر فریبندگی و زرق و برق است

خواب دیدن اینکه ناخن هاتان را می جوید بیانگر این است که مدیریت یک مساله خیلی سخت است. شما مطمئن نیستید که چگونه می خواهید یک موقعیت را در زندگی تان حل و فصل کنید

خواب دیدن اینکه ناخن هاتان به سرعت رشد می کند به تمایلات شما برای رسیدن به یک فرد اشاره دارد. شما می خواهید قادر باشید که جزئی از خودتان را امتداد بدهید تا به دیگران برسید.

خواب دیدن اینکه یک مرد، ناخن های قرمز بلند دارد بیانگر این است که با حساسیت و احساساتش خیلی در تماس است.

ناخن شست پا

خواب دیدن اینکه شما ناخن پاتان را نقاشی می کنید یا لاک می زنید به اعتماد به نفس شما در پیگیری و جایی که در زندگی پیش می روید اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما در مورد اینکه چگونه خود را به دیگران ارائه کنید(نشان دهید) دقت می کنید(اهمیت می دهید). به عبارت دیگر، مایلید که در مورد اینکه دیگران چه فکری راجع به شما می کنند نگران هستید.

خواب دیدن اینکه ناخن شست پاتان می افتد بیانگر این است که شما از یک مساله ی کوچک اما مهم چشم پوشی می کنید.

خواب دیدن اینکه شست پاتان را پدیکور می کنید به این معنی است که مسیرتان را در زندگی دوباره ارزیابی می کنید

خواب دیدن اینکه ناخن شست پاتان دارد رشد می کند نمادی از افزایش درکتان در مورد یک موضوع خاص است(درکتان بالا می رود). اگر ناخن شست پاتان، زیادی بلند باشد، بیانگر این است که شما علاقه ای به پیشروی ندارید.

ناخن گیر

دیدن یا استفاده از ناخن گیر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از شر چیزی که مانع شما شده راحت شوید. زمان آن رسیده که به پیش برانید و رشد کنید

ناخن های مصنوعی

اگر شما در خواب ناخن مصنوعی داشته باشید بیانگر این است که شما در حال رسیدن به دیگران هستید اما بهترین منفعت آنها را در ذهن ندارید (در ظاهر نشان می دهید که به نفع دیگران کار می کنید اما در واقع نفع مسلم آن ها را در نظر ندارید). شما ممکن است به شیوه ی دورویانه عمل کنید(دورو باشید)

ناراحت

خواب دیدن اینکه شما ناراحت هستید بیانگر این است که نیاز دارید از نا امیدی هاتان یاد بگیرید و فقط شاد باشید. تلاش نکنید که روی منفی ها بمانید. خواب ممکن است بازتابی ازین باشد که در زندگی بی داری تان چه حسی دارید

خواب دیدن اینکه کس دیگری غمگین است ممکن است نمایشی از احساسات شما باشد. شاید شما در مورد چیزی که در مورد این فرد اتفاق افتاده است غمگین هستید

نارگیل

دیدن نارگیل در خواب، پاداش های غیر منتظره ای را پیش بینی می کند

نارنجک دستی

دیدن یا انداختن نارنجک دستی در خوابتان بیانگر خشم محدود شده است که آماده است که هر لحظه منفجر شود. شما دیگر قادر به نگه داشتن یا سرکوب احساساتتان نیستید

نارنگی

دیدن یا خوردن نارنگی در خوابتان بیانگر این است که شما به افزایش انرژی سریع و ساده نیاز دارید

نازا

خواب دیدن اینکه شما بارور نمی شوید، بیانگر نبود خلاقیت است. چیزی در زندگی بیدار یتان است که آنطوری که شما می خواهید کار نمی کند. خواب ممکن است بازتابی از حالت ناباروری شما باشد و مشکلاتی که برای داشتن بچه دارید

ناشناس

دیدن یک فرد ناشناخته در خوابتان بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و پنهان مانده است. تعبیر دیگر این است که نمادی از آرکتایپ یاری دهنده است است که تلاش می کند بینش و نصیحتی را به شما دهد

دیدن مکانی ناشناخته در خوابتان بیانگر تغییر در زندگی است. اینکه چه احساسی در مورد محیط و اطراف دارید را در نظر گیرید. اگر شما می ترسید یا گم شده اید، بیانگر این است که شما برای تغییر آماده نیستید. شما آماده نیستید که گذشته را پشت سر رها کنید. اگر شما در این مکان ناشناخته، هیجان زده و شاد هستید، پس بیانگر این است که برای تغییر آماده اید

ناشنوا: کر

اگر شما در زندگی واقعی تان ناشنوا نیستید و خواب میبینید که ناشنوا هستید، بیانگر این است که شما حس می کنید از دنیا دور افتاده اید. شما ممکن است خودتان را از تجارب جدید محروم دارید(یعنی در تجارب جدید را به روی خود می بندید) یا خودتان را خفه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر این باشد که گارد گرفته اید. چیزی وجود دارد که شما نمی خواهید بشنوید(از شنیدنش خودداری می کنید). شاید شما مشکلاتی دارید که مورد انتقاد واقع می شود. خواب می تواند به این معنی باشد که شما به صلح و آرامش نیاز دارید

ناف

دیدن نافتان در خواب بیانگر خودتان و سلف (self) است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مرکز و حد وسط خود را بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن نافتان بیانگر پیوند و وابستگی شما با مادرتان است

خواب دیدن اینکه شما یا کسی نافتان را سوراخ کرده و حلقه انداخته اید، بیانگر ارتباطی عمیق با مادرتان است. شاید خواب به شما می گوید که دوباره با مادرتان ارتباط برقرار کنید یا اینکه نیاز دارید که با غرایز مادرانه تان در تماس باشید

نافرمانی

خواب دیدن اینکه شما از یک مقامی نافرمانی می کنید بیانگر این است که در مقابل وجدانتان می ایستید. شما می دانید که انجام چه کاری درست است اما هنوز از پیگیری چیزی که درست است خودداری می کنید. در نتیجه شما آشفتگی درونی زیادی را تجربه می کنید. خواب به نگرشی سرکش اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که نافرمانی به معنی این است که شما احساسات یا حساسیت های خود را سرکوب می کنید

ناله کردن

شنیدن صدای ناله یا خواب دیدن اینکه ناله می کنید بیانگر این است که نیاز دارید احساساتتان را بیشتر ابراز کنید، خصوصا چیزی که شما را شاد یا غمگین می سازد. ناله کردن در خوابتان ممکن است روشی برای ضمیر ناخودآگاه شما باشد که توجه خود را به یک موقعیت یا مساله ی خاص جلب کنید که خوب پیش نمی رود

نام

خواب دیدن اینکه نامتان یا نام کس دیگری را فراموش می کنید بیانگر این است که حس می کنید زیر فشار دارید له می شوید. ممکن است بیانگر این باشد که شما خود واقعی تان یا ریشه های خانوادگی تان را فراموش کرده اید

شنیدن نامتان که در خوابتان صدا می شود بیانگر این است که با روح خود در تماس و سازگارید. نیاز دارید که در مورد خاص بودنتان و فردیت خود بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر این است که ضمیر ناخودآگاه شما ممکن است تلاش کند توجه شما را به سمت یک پیام مهمی که از تاییدش در زندگی بیداری تان سر باز می زنید، جلب کند

دیدن یک نام آشنا که در خوابتان نوشته شده نمادی از حستان در مورد آن فرد است. احساس غریزه ی شما در مورد آنها ممکن است درست از اب درآید

خواب دیدن اینکه نامتان را عوض کردید یا به یک نام متفاوت اشاره کرده اید بیانگر این است که تحول مهمی را در زندگی بیداری تان پیاده می کنید. شما تولد دوباره را تجربه می کنید.

نامادری: مادرخوانده

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید با شخصی با رفتار مادرانه در زندگی تان کنار آیید. شما یا احساس خفه شدن می کنید و یا نادیده گرفته شدن. اگر شما در زندگی واقعی نا مادری ندارید، پس خواب ممکن است بیانگر مسائل و تنش حل نشده با مادر واقعی تان باشد.

نامرئی

خواب دیدن اینکه شما نامرئی هستید بیانگر این حس است که مورد توجه قرار نمیگیرید یا برای چیزی که برایتان مهم است شناخته نمی شوید. شما حس می کنید که نادیده گرفته می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید از واقعیات زندگی کنار بکشید

نامزدی

خواب دیدن اینکه شما نامزد می کنید، بیانگر نیاز شما به رابطه است. شما ممکن است تلاش کنید که حس تنهایی خود را حل کنید. تعبیر دیگر این است که نمادی از تعهدات شما و میل شما به امنیت است. تعبیر مستقیم تر این است که اگر شما ازدواج نکرده اید، خواب ممکن است بیانگر این باشد که تمایل به شکلی از تعهد دارید

اگر شما خواب ببینید که با پدرتان نامزد می شوید، بیانگر این است که به دنبال کسی هستید که نقش پدر را برایتان بازی کند. خواب به این معنی نیست که واقعا می خواهید با پدرتان ازدواج کنید. شاید پدر شما، خیلی دوروبر شما نیست و شما فقط می خواهید رابطه ی بیشتری با او داشته باشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که کسی با شما به خوبی پدرتان است

خواب دیدن اینکه شما نامزدی را بهم میزنید بیانگر یک تصمیم شتابزده و نابخردانه در مورد یک موضوع مهم است

خواب دیدن نامزدی تجاری(قرار داد تجاری) بیانگر نگرانی در مورد یک موقعیت کاری تان است

نامه

خواب دیدن اینکه نامه دریافت می کنید بیانگر فرصت یا چالش جدید است. تعبیر دیگر این است که نامه بیانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاه شماست. محتوی نامه ممکن است به شما راهنمایی ای در مورد موقعیت فعلی کند.

پاره کرد یک نامه در خوابتان بیانگر اشتباهات و پشیمانی های گذشته در زندگی تان است

دیدن نامه ی بازنشده در خوابتان به این معنی است که شما از قصد یک سری اطلاعات را رد می کنید. شما از قبول حقایق یک موقعیت سرباز می زنید

به تعبیری دیگر خواب دیدن اینکه نامه دریافت می کنید بیانگر این است که نیاز دارید با کسی از حال یا گذشته تان، دوباره ارتباط برقرار کنید. ممکن است بیانگر پیغامی از ضمیر ناخودآگاه یا شهودتان باشد.

خواب دیدن اینکه نامه گم شده است بیانگر این است که شما در موقعیتی در زندگی بیداری تان احساس ایزوله بودن و ترک شدن می کنید

اگر شما از کسی که نمیشناسید نامه بگیرید، نمادی از پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شماست

نان

دیدن نان در خوابتان بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)

نانوایی

دیدن نانوایی در خواب بیانگر غنی بودن و موفقیت است. آینده ی شما لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی است

ناهار

دیدن یا خوردن ناهار در خوابتان بیانگر این است که غنای روحی و روشنگری در جایی از زندگی تان ندارید

دیدن یا حمل کردن ظرف ناهار در خوابتان بیانگر انرژی ذخیره شده است. شما برای واقعه ی مهمی آماده می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب به سیستم حمایتی روز به روز شما اشاره دارد. اهمیت محتوی ظرف ناهار را در نظر بگیرید. اگر ظرف ناهار خالی باشد، پس به این معنی است که شما در جایی از زندگی تان، غنا و روشنگری روحی ندارید

ناو هواپیما بر

دیدن یک ناو هواپیما بر در خواب بیانگر این است که شما آماده می شوید که با احساساتتان رو برو شوید. شما به احساساتی میرسید(رسیدگی می کنید) که برای مدت طولانی، آنها را انکار می کردید(نمی پذیرفتید) یا سرکوب می کردید

نایک

دیدن لوگوی نایک در خوابتان به شما می گوید که فقط انجامش بده-همین حالا انجامش بده(شعار شرکت نایک). شما نیاز داردی که از کنار گود نشستن دست بردارید و با سرعت بیشتری شروع به حرکت کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از سرعت، چابکی و ورزشی بودن است

نبرد

لطفا به کلمه جنگ نگاه کنید

نبض: ضربان

حس کردن نبضتان در خواب نمادی از نوعی نگرانی در زندگی بیداری تان است

خواب دیدن اینکه شما نبض کسی را حس می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید با جنبه ای از آن فرد ارتباط برقرار کنید. شاید شما تلاش می کنید آن جنبه رادر خودتان بوجود آورید

نپتون: سیاره نپتون

دیدنش در خوابتان بیانگر الهام، تخیل و از خود گذشتگی است. شما ممکن است نیاز دارید درک و دلسوزی بیشتری نشان دهید

دیدن خدای نپتون(خدای آب و دریا) در خوابتان بیانگر احساسات والایی است که نیاز دارید در زندگی بیداری تان به آن رسیدگی کنید. شما نیاز دارید که خلق و خو تان را کنترل کنید

نجات

خواب دیدن اینکه شما نجات میابید یا دیگران را نجات می دهید بیانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. شما تلاش می کنید که راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی است از تقاضای ناخودآگاه شما برای کمک است. شاید شما در زندگی بیداری تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید

بویژه خواب دیدن اینکه شما کسی را از غرق شدن نجات می دهید بیانگر این است که به صورت موفقیت آمیز، احساسات و ویژگی های خاصی را تایید کرده اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است

نجات غریق

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما نجات غریق هستید به این معنی است هک احساسات خود را خوب حفظ می کنید. شاید شما به دنبال راهنمایی و حمایت هستید در حالی که جنبه هایی از ضمیر ناخودآگاه خود را با دقت کشف می کنید

نجار

خواب دیدن اینکه شما نجار هستید بیانگر این است که شما با موانع و مشکلات خود روبرو می شوید و به آنها غلبه می کنید. تعبیر دیگر این است که شما نیاز دارید خط فکری خود را تغییر داده و نگرش خود را تعدیل کنید

نخ

دیدنش در خوابتان بیانگر اتصال، انسجام یا به هم پیوستن است، بسته به محتوای خواب دارد. مربوط به قدرت درگیری شما در یک پروژه، موقعیت یا رابطه است. شاید شما در مورد توانایی تان برای نگه داشتن یک موقعیت یا رابطه نگرانید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید از جایگاه و نفوذ خود برای بدست آوردن چیزی که می خواهید استفاده کنید.

خواب دیدن اینکه یک نخ را گره می زنید بیانگر چیزی است که فراموش کرده اید انجام دهید

خواب دیدن اینکه کره کور از یک رشته نخ در میاورید بیانگر این است که مساله ای در زندگی بیداری تان است که نیاز دارید راست و ریسش کنید.

دیدن نخ در خوابتان نمادی از مسیر زندگی و سرنوشتتان است. بیانگر ارتباط با افکار و ایده هاتان است. رنگ نخ را در نظر گیرید و به دسته بندی نمادها: رنگ ها نگاه کنید

نخ دندان

نخ دندان در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید که به ریشه و اصل یک موضوع برسید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما چیزهای مادی خود را نشان می دهید و زینت می بخشید. اگر لثه ی شما به خاطر نخ دندان کشیدن خونی شود، بیانگر ترس های شما و پیامد های منفی کار های شماست

نخ دندان

نخ دندان در خوابتان بیانگر این است که شما تلاش می کنید به ریشه ی یک موضوع دست یابید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از نمایش دادن و به رخ کشیدن چیزهای مادی تان باشد. اگر لثه هاتان در نتیجه نخ دندان کشیدن خونی می شود، بیانگر ترس هاتان و پیامد های منفی کارهاتان است

نخود فرنگی

دیدن نخود فرنگی در خوابتان نمادی از مشکلات و مسائل آزار دهنده ی جزئی است که پیوسته شما را آزار می دهد

نردبان

خواب دیدن اینکه شما از یک نردبان بالا می روید بیانگر این است که شما به سطح جدیدی از دستاورد دست یافته اید. نمادی از کامیابی، سخت کوشی و تلاش های شماست. این عبارت را در نظر بگیرید : بالا رفتن از نردبان اجتماعی(ترقی کردن)، که شما ترفیع، موقعیتی بالاتر، قدرت بیشتر یا یک هدف مهم دریافت کرده اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر مراقبه و نیایش است. شما عازم یک مسیر روحانی و آگاهی بالاتر هستید. هر پله ی نردبان نمادی از مرحله ای از آگاهی روحی شماست. خواب ممکن است روی این تاکید کند که چگونه از چشم انداز مختلف به چیزها نگاه می کنید

خواب دیدن اینکه از پله های نردبان پایین میایید بیانگر این است که از مسئولیت های روحانی تان فرار می کنید. مبین ناامیدی های آتی است

خواب دیدن اینکه شما زیر نردبان راه می روید بیانگر بدشانسی است. شاید شما به خاطر تصمیمی که گرفته اید پشیمانید

خواب دیدن اینکه کسی نردبان را برای شما نگه داشته است بیانگر این است که اگر حمایت دیگران را داشته باشید موفق خواهید شد. شما به سطح سلطه گری نائل خواهید شد

خواب دیدن اینکه از نردبان می افتید بیانگر سختی، ریسک یا شکستی است که در تلاش هاتان با آن مواجه هستید

دیدن نردبان شکسته در خوابتان بیانگر شکست های مداوم در تعهدات شماست. شما ممکن است حس کنید که در پیگیری اهدافتان، نقص و اشکال دارید

خواب دیدن اینکه با کمک نردبان فرار می کنید بیانگر این است که بعد از کشمکش و موانع زیاد موفق خواهید شد

نرده

خواب دیدن اینکه نرده را میگیرید بیانگر این است که نیاز به حمایت و کمک دارید. از درخواست کمک نترسید

نرم

حس کردن چیزی نرم در خوابتان بیانگر موقعیتی خوشایند و گرم است. شاید خواب به شما می گوید که خیلی سخت یا خشکید و نیاز دارید که نرم تر باشید

نرم افزار

دیدن نرم افزار در خوابتان بیانگر ویژگی های شخصیتی، رفتار ها و عادات است. نوع نرم افزار را در نظر گیرید. اگر شما خواب ببینید که نرم افزاری را روی کامپیوترتان نصب می کنید یا دانلود می کنید، بیانگر توانایی شما در پذیرش طرز تفکری جدید از روشی متفاوت برای انجام چیزهاست.

نزاع: مشاجره

خواب دیدن اینکه با دیگران مشاجره دارید بیانگر این است که شما تلاش می کنید کشمکش های داخلی زندگی بیداری تان یا مسائلی که حل و فصل نشده است را حل کنید. نماد چیزی که سرش مشاجره می کنید را در نظر بگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما ممکن است قضاوت های دیگران را ناعادلانه بدانید

نژاد پرستی

تجربه ی نژاد پرستی در خوابتان بیانگر این است که شما ممکن است خیلی در یک موقعیت در زندگی بیداری تان قضاوتی و تبعیض آمیز رفتار کنید. شاید شما به غلط، از روی ظاهر،  از پیش، در مورد کسی قضاوت می کنید

خواب دیدن اینکه شما نژاد پرست هستید بیانگر این است که از کنار گذاشته شدن استقبال نمی کنید و انکارش می کنید. شما از رد شدن خودداری می کنید

اگر شما به نژاد پرستی باور دارید، خواب، بازتابی از ایدئولوژی ها و باورهای بیداری تان است.

نسخه پزشک

دیدن یا نوشتن نسخه در خوابتان بیانگر این است که شما تلاش می کنید یک موقعیت را روشن و شفاف کنید. شما به دنبال پاسخ یک مساله هستید

نسیم

حس کردن نسیم در خواب بیانگر حرکت ایده و تغییرات کوچک است

نسیم: باد صبا

خواب دیدنش نمادی از تمایل شما برای دستیابی به عشق و شادی به جای ثروت و شانس است. شما شانس را به خاطر به دست اوردن چیزی که بهش علاقه دارید، قربانی می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر رضایت و شادی کلی از زندگی است

نشت آب لوله

دیدن نشت آب در خوابتان نماد فقدان، نا امیدی و استرس است. شما انرژی خود را صرف تلاش های بیهوده می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احساسات سرکوب شده است که از ضمیر ناخود آگاه شما یا از گذشته تان پدید میاید. از نظر استعاری، خواب ممکن است به شما پیشنهاد دهد که یک سری اطلاعات رمز و راز، از جایی لو می رود

نشستن

خواب دیدن اینکه می نشینید بیانگر مردد بودن شماست. شما نمی دانید که در مورد چیزی، چه می خواهید انجام دهید. بیانگر این است که بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید

نشیمن: اتاق نشیمن

خواب دیدن اینکه شما در اتاق نشیمن هستید بیانگر تصویری است که از خودتان به دیگران نشان می دهید و روشی است که زندگی تان را پیش می برید. بیانگر باور های اولیه تان در مورد خودتان است و اینکه که هستید. تعبیر دیگر این است که اتاق نشیمن بیانگر ازادی و فضای مخصوص شماست. اتاق نشیمن نمادی از محدوده ی بین خود شخصی شما و خود عمومی شماست. اشیایی که به اتاق نشیمن تعلق ندارد بیانگر جنبه های مختلف زندگی شماست که به فضای شخصی تان تجاوز کرده است

نصفه شب

خواب دیدن اینکه نصفه شب است بیانگر این است که نیاز دارید با واقعیت روبرو شوید

نصیحت کردن

خواب دیدن اینکه شما نصیحت یا توصیه ای دریافت می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید که به غریزه و نیروی درونی تان گوش فرا سپارید.

خواب دیدن اینکه شما شخصی را نصیحتی می کنید بیانگر این است که شما دانش و اطلاعاتی دارید که به دیگران کمک می کند

نظرسنجی

خواب دیدن اینکه شما نظر سنجی می شوید بیانگر این است که تلاش می کنید توانایی هاتان را بسنجید و یک موقعیت را ارزیابی کنید. شما نیاز دارید ببینید که آیا چیزی که لازم است را برای رسیدن به اهدافتان دارید یا خیر. شما در نوعی تست و آزمون قرار داده می شوید. نوع سوالاتی که در نظر سنجی پرسیده می شود را در نظر گیرید و اینکه چگونه در زندگی بیداری تان کاربرد دارد

نعره زدن

نعره زدن در خواب، سمبلی از سخت کوشی و مجاهدت است. هیچ چیز ساده بدست نمیاید

نعش

دیدن جسد در خوابتان بیانگر جنبه ای از خودتان است که مرده است. یا ممکن است به این معنی باشد که شما مقصود خود را نمی رسانید(گنگ هستید). شما خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید

نعش کش

اگر در خواب یک نعش کش ببینید بیانگر این است که شما باید مواظب خلق و خو و رفتارتان باشید. 

اگر نعش کش یک تابوت را در خواب شما به دوش بکشد، آن وقت، این  بیانگر تغییر در زندگی تان است.  شاید شما در حال تغییر و تحول در زمینه شغل جدید،خانه ی جدید یا مسیر زندگی جدید باشید.

نعل اسب

دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش هاتان است. ممکن است بیانگر عروسی در اینده ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد

نعل بند

دیدن این فرد در خوابتان بیانگر قدرت و سرسختی درونی است. شاید خواب به شما می گوید که شما نیاز دارید تا وقتی تنور داغ است نان را بچسبانید یا وقتی که فرصت هست آن را بقاپید و دست به کار شوید

نعمت

خواب دیدن یک برکت و موهبت، بیانگر این است که شما آزادید با اندکی تلاش، به جلو پیش روید. دیگران رفتار و عملکرد شما را تایید می کنند. تعبیر دیگر این است که شما برای رشد، پیشرفت و درکتان، شناخته شده هستید

نعناع

بو کردن یا مزه کردن نعناع در خوابتان بیانگر این است که حالتی آرام بر زندگی شما حکم فرماست. شما ممکن است خیلی هیجان زده باشید یا خیلی فعال باشید و نیاز دارید که آرام شوید. تعبیر دیگر این است که خواب به موقعیت یا رابطه ای اشاره دارد که نیاز است تسکین یابد. شاید زمان اصلاح رسیده است.

خواب دیدن خوردن قرص نعناعی بیانگر این است که شما تلاش می کنید که افکارتان را به شیوه ای بیان کنید که قابل ارائه باشد یا دلپذیر تر باشد. تعبیر دیگر این است که قرص نعناع ممکن است به معنی این باشد که شما چیزی گفته اید که کسی را رنجانده است

دیدن یا خوردن آب نبات نعناع در خوابتان بیانگر پاداشی شیرین است. بیانگر جشن، خوشی و لذت است

نفت

دیدن نفت خام در خوابتان بیانگر ارزش زیاد و غنی بودن است. تعبیر دیگر این سات که خواب به مصرف زیاد اشاره دارد. شما نیاز دارید که آگاهانه و بیشتر مراقب محیط زیست باشید

نفرت

خواب دیدن در مورد نفرت بیانگر خشم سرکوب شده و ترس شما از رودر رویی است. از طرف دیگر، شما ممکن است نظرات و دیدگاه هاتان را به دیگران تحمیل کنید. نمادی فاکتور های دیگر در خوابتان را در نظر گیرید تا بفهمید که چه چیزی است که شما واقعا از آن متنفرید

نفس

خواب دیدن اینکه تلاش می کنید نفس خود را حبس کنید یا اینکه نفس کم میاورید بیانگر این است که شما نگرانی، تنش یا ترس از یک موقعیت را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه بد نفس می کشید بیانگر این است که حس می کنید گیر کرده اید و از شلوغی و جمعیت احساس خفگی می کنید. شاید یک نفر به فضای شخصی شما تجاوز کرده است

خواب دیدن اینکه شما نفستان را نگه می دارید بیانگر این است که از نظر فکری لجباز هستید. دیدگاه شما خیلی تک بعدی است و یک دنده می باشید. خواب به شما می گوید که نسبت پذیرش نظرات دیگران بیشتر پذیرا باشید.

خواب دیدن اینکه شما سریع نفس می کشید بیانگر این است که شما نگرانی، تنش یا ترس از یک موقعیت جدید در زندگی تان را دارید

خواب دیدن اینکه زیر آب نفس می کشید بیانگر این است که به رحمتان برمی گردد. شما می خواهید به حالتی برگردید که وابسته بودید و از هر مسئو لیتی رها بودید. شاید شما حس می کنید که یاوری ندارید، قادر به تامین نیاز های خود و مراقبت از خود نیستید. تعبیر دیگر این است که شما در احساسات خود غوطه ور هستید

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید نفس بکشید بیانگر این است که حس می کنید از احساسات خود خسته و کلافه شده اید.

افرادی که از آسم رنج میبرند، خواب هایی در این مورد دارند که نمی توانند نفس بکشند

خواب دیدن اینکه یک نفر به شما تنفس دهان به دهان می دهد بیانگر این استه که نیاز دارید جنبه هایی ازین فرد را در خودتان ایجاد کنید و برخی صفات شخصیتی او را بگیرید. اگر این فرد دیگر زنده نباشد، پس به این معنی است که او هنوز در شما زنده است

نفقه

خواب دیدن اینکه شما نفقه پرداخت می کنید به معنی این است که شما تاوان اعمال و اشتباهات گذشته تان را پس می دهید

نقاشی روی صورت

خواب دیدن اینکه شما صورتتان را نقاشی می کنید بیانگر این است که شما در ابراز و بیان احساسات خود مشکل دارید. نقاشی روی صورت بیانگر حالت، نگرش و احساسات شماست و بسته به رنگ یا چیزهایی که روی صورتتان نقاشی می کنید، بیانگر حالت، نگرش و احساسات شماست

نقاشی کردن

اگر خواب ببینید که خانه تان را رنگ می کنید یعنی در پروژه ای جدید، تجربه ای موفق پیدا خواهید کرد . شما ممکن است حتی به موقعیتی که آرزویش را داشتید ترفیع یابید . ممکن است خلاقیت خود را بیان می کنید. تعبیر دیگر این است که شما چیزی را می پوشانید. اگر کس دیگری خانه تان را رنگ کند یعنی شخص نزدیکی به شما، دارد که چیزی را از شما پنهان میکند . رنگ نقاشی را در نظر گیرید ،این مهم است. مثلا رنگ قرمز ممکن است بیانگر هیجان آزاد شده باشد

 خواب دیدن این که رنگ روی لباستان ریخته بیانگر این است که شما به سادگی از انتقادی که از شما می شود آزرده خاطر می شوید

خواب دیدن اینکه نقاشی می کنید،نشان دهنده ی خلاقیت و نیاز به بیان خود است . این نقاشی سمبلی از ادراکات درونی شما است

نقرس

خواب دیدن اینکه نقرس دارید بیانگر موانع است. چیزی ممکن است مانع پیشرفت شما شود یا سرعت پیشرفت شما را آهسته کند

نقره

دیدن نقره در خوابتان نمادی از ماه، شهود و جنبه های زنانه روان شما است. بیانگر آرامش و اعتماد به نفس دست کم گرفته شده است.

نقشه

دیدن یا مطالعه ی یک نقشه در خوابتان بیانگر این است که مسیر زندگی فعلی تان به رفع نیاز ها و درک اهدافتان منجر خواهد شد. بیانگر این است که شما مسیر دانش خود و کشف خود را تنظیم می کنید. اگر شما د ردرک و فهم و خواندن نقشه مشکل دارید، به این معنی است که شما حس می کنید گم شده اید. شما به معنی واقعی کلمه هنوز تلاش می کنید که خودتان را پیدا کنید و جایی که در زندگی میخواهید به آنجا بروید را شکل دهید

نقطه

دیدن چیزی نقطه نقطه در خوابتان بیانگر اقدام، فوریت و اتمام است. خواب بیانگر این است که شما به یک تصمیم یا درک مشترک رسیده اید.

نقل قول

نقل قول از کسی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به پیام این نقل قول گوش فرا دهید. نقل قول ممکن است پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد

نگاتیو

دیدن نگاتیو عکس در خوابتان بیانگر رابطه یا موقعیتی است که در حال توسعه و پیشرفت است. چیزی که در نگاتیو نمایش داده می شود را در نظر گیرید

داشتن خواب در تصاویر نگاتیو بیانگر این است که شما مولفه ی احساسی در خوابهاتان ندارید. تبعیر دیگر این است که این خواب ها بازتابی از خاطرات و تجارب گذشته است

نگارخانه (گالری هنری)

خواب دیدن اینکه شما در نگار خانه هستید بیانگر تجارب گذشته شماست. چیزی درگذشته تان روی موقعیت فعلی تان اثر دارد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما نیاز دارید یک لحظه را شکار کرده و آن را حفظ کنید

نگرانی

خواب دیدن اینکه شما نگران چیزی یا کسی هستید، بیانگر این است که حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن بیشتر در یک موقعیت در زندگی بیداری تان می کنید. نگرانی ای که در خوابتان دارید، ممکن است چیزی باشد که باید به آن توجه کرده، آن را تایید کنید

خواب دیدن اینکه کسی نگران شماست، بیانگر این است که بی پروا رفتار می کنید

نگهبان

خواب دیدن اینکه یک نگهبان شما را می گیرد بیانگر این است که نیاز دارید اصول اخلاقی مربوط به کارتان را بهبود بخشید. درستی شما زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که خواب به کشمکشی در زندگی بیداری تان اشاره دارد

دیدن یک نگهبان مسلح در خوابتان بیانگر تفکر منطقی است. شما محتاط هستید و دست به عمل هستید. خواب ممکن است جناسی ازین باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت هشیار باشید یا گارد بگیرید

دیدن نگهبان زندان در خوابتان بیانگر این است که باور ها و/یا طرز فکرتان، رشد شما را محدود می کند. ترس شما از اشتباه کردن، نمی گذارد زندگی را تجربه کنید(جلویتان را می گیرد)

نمایشگاه

خواب دیدن اینکه در یک نمایشگاه هستید بیانگر این است که نیاز دارید نگاهی نزدیک تر به جنبه های مختلف زندگی خود بیندازید. نمایشگاه های مختلف نمادی از جنبه های مختلف شخصیت شماست. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید حس فرهنگی در خودتان رشد دهید

نمایشگاه ماشین

خواب دیدن اینکه شما در نمایشگاه ماشین هستید، بیانگر این است که شما یک سبک زندگی پر زرق و برق دارید که ممکن است ضرورتا کسی نباشد که شما واقعا هستید

خواب دیدن اینکه شما ماشین خود را در نمایشگاه ماشین به نمایش می گذارید، بیانگر این است که شما از دستاورد های خود احساس غرور می کنیدو به دنبال این هستید که کارتان را بشناسند

نمایشنامه: فیلم نامه

خواندن یا نوشتن متن نمایشنامه یا فیلم نامه در خوابتان بیانگر شخصیت یا فردی است که شما در زندگی بیداری تان تصویرش میکنید. خواب به شما می گوید که شما قدرت دارید تا کنترل جهت و مسیر زندگی تان را در دست بگیرید.

نمره

دیدن نمره تان در خواب بیانگر این است که چقدر خوب در درس زندگی عمل می کنید و بیانگر میزان پیشرفتتان هر مرحله از زندگی است.

نمک

دیدن یا مزه کردن نمک در خوابتان بیانگر یک شعله و جرقه ی جدید در زندگی بیدار یتان است. شما ثروت فزاینده و مزه و قدرت بالاتری را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که نمک نمادی از اعتماد، حقیقت و فداکاری است. این عبارت را در نظر گیرید، نمک روی زخم پاشیدن. خواب ممکن است اجتناب از یک خاطره ی سخت یا درد ناک باشد

خواب دیدن اینکه شما به گوشت نمک می زنید نمادی از طول عمر است. چیزی هست که شما می خواهید نگه ش داردی و حفظش کنید

خواب دیدن اینکه شما روی شانه هاتان نمک می پاشید بیانگر حمایت یا شانس است

نه: خیر: نخیر

خواب دیدن اینکه شما نخیر می گویید بیانگر این است که شما پای چیزی که باور دارید می ایستید حتی اگر مجبور باشید جلوی بقیه بایستید. شما خودتان را بر هر چیزی ارجح می دانید(به خودتان در درجه ی اول اهمیت می دهید) و برای خودتان تصمیم میگیرید، نه برای دیگران

نهر

دیدن نهر یا رود در خوابتان بیانگر جریان انرژی شخصی و آزاد کردن احساسات پایدار است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در دردسر یا خطر هستید.

دیدن یک نهر خشک، بیانگر این است که شما بعد معنوی خود را ترک می کنید و دیگر حواستان به خودتان و درونتان نیست. شما ممکن است از نظر فیزیکی یا احساسی،  احساس تهی بودن کنید

نهنگ

دیدنش در خوابتان بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که وال نمادی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، خیلی برای شما بزرگ باشد و از پسش برنمیایید. احساس می کنید که دارید له می شوید. خواب ممکن است جناسی از شیون کردن باشد و تمایل به اینکه در مورد چیزی ناله کنید

خواب دیدن اینکه نهنگ پرواز می کند نمادی از حس عمیق آزادی از پایین آوردن یک دیوار احساسی است. شما حس می کنید که وزن زیادی را بلند کرده اید

دیدن دم وال به تنهایی در خوابتان بیانگراین است که شما از نظر احساسی متعادل هستید

نوار کاست

دیدن یک نوار کاست در خوابتان بیانگر این است که ارزش و حقیقت در چیزی که می گویید نهفته است(حرفتان حقیقت دارد و ارزشمند است). تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید که عادتتان را ترک کنید. شما در یک دایره به دور خود میچرخید(به تکرار افتاده اید)

نوار ویدئو

تماشای نوار ویدئو در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید یک لحظه مکث کنید، سرجای خود بایستید و استراحت کنید. کمی از زندگی مرخصی گیرید و به ذهنتان استراحت دهید. عنوان نوار ویدئو یا چیزی که تماشا می کنید را در نظر گیرید و تعیین کنید که چگونه به زندگی بیداری تان مربوط می شود. ممکن است بیانگر خاطرات گذشته یا افکار سرکوب شده باشد که به عنوان نوار ویدئویی در خواب، پخش می شود

اگر شما نوار ویدئو را به اول برگردانید، بیانگر این است که پشیمانی یا ندامت از کارهای گذشته تان را تجربه می کنید

اگر شما نوار ویدئو را جلو می زنید، بیانگر این است که تلاش می کنید از موقعیت فعلی فرار کنید

نوازنده

اگر شما در زندگی بیداری تان نوازنده نیستید، اما خواب میبینید که هستید، پس بیانگر این است که نیاز دارید احساسات خود را بیشتر ابراز کنید

دیدن نوازنده ای مرده در خوابتان بیانگر این است که شما دیگر قادر به ابراز خود به همان شیوه ای که در گذشته ابراز می کردید نیستید

نوجوان

اگر شما دوران بلوغتان را پشت سر گذاشته اید و خواب میبینید که نوجوانید، خواب بیانگر این است که نابالغ رفتار می کنید. یک جنبه از شما ممکن است هنوز به خاطر دستیابی به هدفی، در حال رشد باشد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه نوجوانید بیانگر این است که با استقلال و خودمختاری تان در کشمکش هستید

نودل

دیدن نودل در خوابتان نمادی طول عمر و فراوانی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به دنبال نوعی تغذیه هستید.

نور

دیدن نور در خوابتان بیانگر چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مساله ای گنگ و نا معلوم را روشن می کند. شما حقیقت یک موقعیت یا پاسخ یک مساله را یافته اید. رنگ نور را در نظر گیرید، مهم است

اگر نور خیلی روشن باشد، بیانگر این است که نیاز دارید به سطح بالاتری از اگاهی و احساس برسید.

دیدن نور مخملی و سایه وار در خوابتان بیانگر احساسات یا افکاری از جنبه های اولیه و قسمت های کمتر توسعه یافته ی ضمیر ناخودآگاه شماست

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید چراغ را روشن کنید بیانگر نبود بینش و چشم انداز به یک موقعیت است

نور آفتاب: تابش آفتاب

خواب دیدنش بیانگر این است که نوعی پیشرف غیر منتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. خواب به شما تضمینی می دهد که شما در مسیر درست پیش رفته اید

نور افکن

خواب دیدن اینکه شما زیر نور افکنید بیانگر این است که نیاز به مورد توجه واقع شدن دارید، به اینکه کانون توجه باشید. شاید احساس می کنید در زندگی بیداری تان نادیده گرفته می شوید و خواب، جبران این مساله است.

نورانی

خواب دیدن اینکه چیزی نورانی است بیانگر الوهیت، آگاهی بیشتر و معنویت است. شما نیاز دارید که ارادت خود را در مورد یک فرد یا موقعیت مهم نشان دهید. خواب ممکن است استعاره ای از عقل و خرد باشد و کسی که باهوش است، اگر خواب شما روشن و نورانی باشد، می تواند بیانگر خوابی روحانی یا حماسی باشد

اگر روشنایی کور کننده باشد، بیانگر این است که شما توجه کافی به بینش های جدید نمی کنید

نوزاد

دیدن نوزاد در خوابتان بیانگر یک پروژه کاملا جدید است. بیانگر امکانات و فرصت هاست

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی بچه نگاه کنید

نوشابه

نوشیدن نوشابه در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید پر شر و شور تر یا بانشاط تر باشید(مثل نوشابه گازدار).از زندگی لذت ببرید! تعبیر دیگر این است که نیاز دارید ترو تازه شوید و دوباره جوان شوید.

اگر نوشابه تلخ، ترش یا بی مزه است، چیزی یا کسی شما را از لذت بردن از زندگی تا سر حد نهایت باز می دارد. چیزی مانع شما از ابراز کامل خودتان مانع می شود.

نوشتن

خواب دیدن اینکه شما می نویسید بیانگر ارتباط با کسی یا با ذهن خودآگاهتان است. تعبیر دیگر این است که نوشتن، به خطا در قضاوت یا اشتباهی که کرده اید اشاره دارد.

دیدن نوشته های قدیمی در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که نیاز دارید از گذشته یاد بگیرید و درک کنید

نوشیدن

خواب دیدن اینکه شما آب می نوشید بیانگر این است که روحتان تازه می شود. شما با نگاه به خودتان و گذشته تان، وضوح میابید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما واقعا تشنه اید، عطش دارید

نوشیدنی

نوشیدن نوشیدنی در خوابتان بیانگر توانایی شما برای درک و گرفتن یک ایده یا مفهوم جدید است. خواب ممکن است نظیر عطش شما به دانش باشد. نوع نوشیدنی را در نظر گیرید، تا تعبیر دقیق تری بیابید

نوک: منقار

دیدن نوک پرنده در خواب بیانگر این است که شما یا شخصی دیگر در یک موقعیتی دخالت و فضولی می کنید/، که ربطی به شما ندارد. نمادی از دلخوری یا دخالت است

خواب دیدن اینکه نوک پرنده در گردن شما گیر کرده است به این معنی است که شما خیلی غیبت کرده اید

نوه

دیدن نوه تان در خوابتان بیانگر تجدید(تکرار) زندگی و بازتابی از گذشته تان است. به خط خانوادگی، نسل خانوادگی و سنت خانوادگی تان اشاره دارد، همین طور به بی گناهی و خلوص خانوادگی تان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است شما ممکن است تمایل داشته باشید از مسئولیت ها و مسائل روزمره تان فرار کنید

نویسنده

دیدن یک نویسنده در خواب بیانگر این است که ذهن شما گرفتار داستان، مقاله یا گزارشی است که روی آن کار می کنید

خواب دیدن اینکه نویسنده هستید بیانگر این است که نیاز دارید نظرات خود را بهتر ابراز کنید. دیگران به چیزی که باید بگویید توجه می کنند

نیاز

خواب دیدن اینکه نیازمند هستید بیانگر این است که شما چیزی مهم را در زندگی بیداری تان ندارید. نیاز های خوابتان بازتابی از نیاز های بیداری است

خواب دیدن اینکه کسی نیازمند است بیانگر این است که نیاز دارید با او دلسوز تر و همدرد تر باشید. یاد بگیرید که قدر چیزهایی که دارید را بدانید

نیروانا(سرزمین موعود-بهشت)

خواب دیدن نیروانا نمادی از دانش، کمال و صلح است. تعبیر دیگر این است که خواب به عنوان فرار از شاد نبودن یا تقاضاهای زندگی بیداری تان است

نیروی دریایی

خواب دیدن اینکه شما در نیروی دریایی هستید نمادی ازین است که به سازمان، نظم و ترتیب و ساختار در زندگی تان نیاز دارید

نیروی هوایی

خواب دیدن اینکه شما در نیروی هوایی هستید بیانگر این است که شما از نظر روحی، نیاز دارید که نظم و ترتیب و دیسیپلین بیشتری داشته باشید

نیزه

دیدن نیزه در خوابتان بیانگر پیشگامی و جهت است. شما دیدن خود را روی یک هدف یا مسیر تنظیم کرده اید و روی باورهاتان ایستادگی می کنید. نیزه نمادی از قدرت مردانه است.

خواب دیدن اینکه با نیزه زخمی شده اید بیانگر این است که قضاوت ضعیفی کرده اید و با پیامد هایش مواجه شده اید

خواب دیدن اینکه شما نیزه پرت می کنید بیانگر این است که شما قدرت و اراده تان را (شاید به زور و ناگهانی) داخل یک موقعیت می کنید. به قدرت و تعهد شما اشاره دارد.

دیدن نیزه در خوابتان نمادی از قدرت و باروری است

نیش حشره (جای نیش-گزیدگی)

خواب دیدن اینکه شما نیش زده می شوید بیانگر عملکرد یا سخنی مضر است. خواب ممکن است جناسی از حرفی نیش دار باشد. اگرچه شما اجازه نمی دهید نشان دهد که چقدر روی شما تاثیر گذاشته است، درد، خودش راهی به عالم خواب شما پیدا می کند.

نیشگون

خواب دیدن اینکه کسی شما را نیشگون می گیرد بیانگر این است که نیاز دارید واقعیت را بررسی کنید. شاید اهداف و ایده آل های شما خیلی بلند و رفیع است. به تعبیر دیگر خواب بیانگر این است که چیزها برای شما هموار پیش می رود. شما ممکن است حتی حس کنید که چیزی انقدر خوب است که بعید است واقعی باشد.

نیلوفر آبی

دیدنش در خوابتان بیانگر روشنگری، رشد، خلوص، زیبایی و بسط روحی است. تصویر نیلوفر آبی، تشویق است و امید را در زمان های تیره و تاریک فراهم می کند

نیمکت

دیدن یا نشستن روی نیمکت، بیانگر تمایل شما برای بتعویق انداختن است و اینکه چیزها را فعلا کنار بگذارید. بیانگر این است که شما به جای اینکه ابتکار عمل داشته باشید، نقشی منفعل دارید

نیمکت

دیدن یا نشستن روی نیمکت در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید قبل ازینکه بتوانید به جلو پیش روید،  توقف کنید و به اشتباهات و مسائل گذشته تان فکر کنید. شما نیاز دارید که تصمیمات و انتخاب هایی که میگیرید را زیر سوال برده و مورد سوال قرا ردهید. شاید زمان آن رسیده است که کار های اشتباه قبلی خود را بپذیرید

نینجا

دیدن نینجا در خوابتان نمادی از کسی در زندگی تان است که مقاصدش روشن نیست. شما ممکن است حس کنید که با توانایی هایش یا بدگمانی نسبت به انگیزه هایش، تهدید می شوید

خواب دیدن اینکه شما نینجا هستید بیانگر این است که رفتار خشمگینانه ی منفعلی دارید(خشمتان نهفته است).

تعبیر نمادها بر اساس الفبا

تعبیر خواب پدر خواندهتعبیر خواب ضربانتعبیر خواب فیلم نامهتعبیر خواب مادرخواندهتعبیر خواب معلولیتتعبیر خواب نا امیدیتعبیر خواب نابارورتعبیر خواب نابغهتعبیر خواب ناپدریتعبیر خواب ناپدید شدنتعبیر خواب ناتوانیتعبیر خواب ناخدا (دریاسالار)تعبیر خواب ناخنتعبیر خواب ناخن شست پاتعبیر خواب ناخن گیرتعبیر خواب ناخن های مصنوعیتعبیر خواب ناراحتتعبیر خواب نارگیلتعبیر خواب نارنجک دستیتعبیر خواب نارنگیتعبیر خواب نازاتعبیر خواب ناشناستعبیر خواب ناشنوا(کر)تعبیر خواب نافتعبیر خواب نافرمانیتعبیر خواب ناله کردنتعبیر خواب نامتعبیر خواب نامادریتعبیر خواب نامرئیتعبیر خواب نامزدیتعبیر خواب نامهتعبیر خواب نانتعبیر خواب نانواییتعبیر خواب ناهارتعبیر خواب ناو هواپیما برتعبیر خواب نایکتعبیر خواب نبردتعبیر خواب نبضتعبیر خواب نپتون (سیاره نپتون)تعبیر خواب نجاتتعبیر خواب نجات غریقتعبیر خواب نجارتعبیر خواب نختعبیر خواب نخ دندانتعبیر خواب نخود فرنگیتعبیر خواب نردبانتعبیر خواب نردهتعبیر خواب نرمتعبیر خواب نرم افزارتعبیر خواب نزاع: مشاجرهتعبیر خواب نژاد پرستیتعبیر خواب نسخه پزشکتعبیر خواب نسیمتعبیر خواب نسیم (باد صبا)تعبیر خواب نشت آب لولهتعبیر خواب نشستنتعبیر خواب نشیمن (اتاق نشیمن)تعبیر خواب نصفه شبتعبیر خواب نصیحت کردنتعبیر خواب نظرسنجیتعبیر خواب نعره زدنتعبیر خواب نعشتعبیر خواب نعش کشتعبیر خواب نعل اسبتعبیر خواب نعل بندتعبیر خواب نعمتتعبیر خواب نعناعتعبیر خواب نفتتعبیر خواب نفرتتعبیر خواب نفستعبیر خواب نفقهتعبیر خواب نقاشی روی صورتتعبیر خواب نقاشی کردنتعبیر خواب نقرستعبیر خواب نقرهتعبیر خواب نقشهتعبیر خواب نقطهتعبیر خواب نقل قولتعبیر خواب نگاتیوتعبیر خواب نگارخانه (گالری هنری)تعبیر خواب نگرانیتعبیر خواب نگهبانتعبیر خواب نمایشگاهتعبیر خواب نمایشگاه ماشینتعبیر خواب نمایشنامهتعبیر خواب نمرهتعبیر خواب نمکتعبیر خواب نه (خیر) (نخیر)تعبیر خواب نهرتعبیر خواب نهنگتعبیر خواب نوار کاستتعبیر خواب نوار ویدئوتعبیر خواب نوازندهتعبیر خواب نوجوانتعبیر خواب نودلتعبیر خواب نورتعبیر خواب نور آفتاب (تابش آفتاب)تعبیر خواب نور افکنتعبیر خواب نورانیتعبیر خواب نوزادتعبیر خواب نوشابهتعبیر خواب نوشتنتعبیر خواب نوشیدنتعبیر خواب نوشیدنیتعبیر خواب نوک: منقارتعبیر خواب نوهتعبیر خواب نویسندهتعبیر خواب نیازتعبیر خواب نیروانا(سرزمین موعود-بهشت)تعبیر خواب نیروی دریاییتعبیر خواب نیروی هواییتعبیر خواب نیزهتعبیر خواب نیش حشره (جای نیش-گزیدگی)تعبیر خواب نیشگونتعبیر خواب نیلوفر آبیتعبیر خواب نیمکتتعبیر خواب نینجا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید