دسر

دیدن یا خوردن یک دسر خوشمزه در خوابتان بیانگر افراط، جشن، پاداش یا وسوسه است. شما از چیزهای خوب در زندگی لذت می برید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید