حبوبات

دیدن حبوبات در خوابتان نمادی از مسائل کوچک و رنجش های کوچک است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید