پدر همسر (پدر شوهر، پدر زن)

دیدن پدر همسرتان در خوابتان به وجدان و بعد عقلانی شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که بیشتر روی نقطه نظرات و تصمیم هاتان پافشاری داشته باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید