غذا

دیدن غذا در خوابتان بیانگر غنا و انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع مختلف غذا می تواند نمادی از مجموعه ی وسیعی از چیزها باشد. د رکل، میوه نمادی از هوسرانی، گوشت نمایانگر تمایلات حیوانی است، و سبزیجات بیانگر پیگیری های سلامتی است. غذای یخ زده ممکن است به احساسات سرد و راه و روش های سرد و یخ زده اشاره دارد. خوردن غذاهای خاص، به ویژگی هایی اشاره دارد که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید خواب دیدن اینکه شما غذاهای خاص می خورید، بسته به احساس شخصی تان به آن دارد. غذای چینی، ایتالیایی یا مکزیکی، ممکن است غذای آبکی و نرم و راحت برای شما باشد، در حالی که برای دیگری، یادآور خانه و دست پخت مادر است. اگر شما خواب خوردن غذای راحت را ببینید، بیانگر این است که در مکان های اشتباهی به دنبال راحتی هستید خواب دیدن اینکه غذا را جمع آوری می کنید یا ذخیره می کنید بیانگر ترس از محرومیت است. شما به چیزی که قبلا داشتید اعتماد نمی کنید دیدن یا خوردن غذای بیات در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی احساس تهی شدن می کنید و احساس تنبل شدن و کسادی می کنید. شما نیاز دارید که تقویت شده احیا شوید. اگر روی غذایتان کپک می زند، بیانگر این است که به سادگی نسبت به انرژی منفی اطرافتان حساس هستید(تحت تاثیر قرار میگیرید) خوردن یک غذا که مزه ی بد می دهد در خوابتان بیانگر خشم در حالت احساسی ذهنی تان است دیدن یا خوردن غذای سوخته در خوابتان بیانگر این است که احساس شدیدی را تجربه می کنید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما حس خستگی می کنید. سوختتان (انرژی تان) تمام شده است دیدن غذای الکی یا پلاستیکی در خوابتان بیانگر این است که شما حمایت حسی ای که به دنبالش هستید را دریافت نمی کنید. شما از نظر احساسی، احساس رضایت نمی کنید خواب دیدن اینکه در غذاتان مو هست به این معنی است که شما گرفتار موضوعی احساسی هستید که شما در مورد اینکه چگونه از دستش خلاص شوید مطمئن نیستید خواب دیدن اینکه شما غذای مسموم دارید بیانگر این است که چیزی مزاحم رفاه احساسی تان است یا به آن صدمه می زند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید