گورکن

دیدن یک گورکن در خواب بیانگر این است که نیاز دارید مرزهای خاصی را برای خود تعیین کنید. شاید شما دارید بین خودتان و کسانی که می خواهند شما را بهتر بشناسند، دیوار بکشید. تعبیر دیگر این است بیانگر وابستگی دو طرفه است. شما نیاز دارید اراده قوی تری داشته باشید و و به دیگران اجازه ندهید وارد مرزهای شخصی شما بشوند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید