دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. تعبیر خواب مو، بیانگر نگرش های شماست. اگر موهاتان گوله و گوله یا در هم باشد، نمادی از عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی تان است. شما ممکن است قادر به تفکر مستقیم نباشید. اگر خواب ببینید که تغییر شدید در مدل مویتان می دهید، به این معنی است که شما یک رویکرد جدی، جدید در مورد یک مساله از زندگی بیداری تان به کار می‌گیرید.

تعبیر خواب مو

کوتاه کردن مو

خواب دیدن اینکه موهاتان را کوتاه می کنید بیانگر این است که نبود قدرت را تجربه می کنید (قدرتتان را از دست می‌دهید). شما ممکن است حس کنید که کسی تلاش می کند که شما را سانسور کند. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تفکر یا آرزوهاتان را تغییر شکل می دهید(مجددا شکل می دهید) و افکار/عادات ناخواسته را حذف می کنید.

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می کند بیانگر این است که شما احساس کمبود(کاهش) قدرت می کنید. شما حس می کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه های ناخواسته ی خودتان را حذف می کنید.

شانه کردن مو

خواب دیدن اینکه شما موهاتان را شانه می زنید، نوازش می کنید(دست می کشید) یا حالت می دهید، بیانگر این است که یک ایده، مفهوم، نگرش یا طرز فکر جدید را به کار گرفته و ارزیابی می کنید. شما ممکن است افکارتان را مرتب کنید. تفسیر تحت اللفظی و دقیق تر بیانگر نگرانی های شما در مورد تصویر و ظاهر خودتان است

خواب دیدن اینکه موهای بلند دارید بیانگر این است که شما قبل از گرفتن تصمیم، خیلی زیاد و با دقت فکر می کنید. شما روی یک نقشه یا موقعیت تمرکز می کنید

ریزش مو

خواب دیدن اینکه شما موهاتان میریزد(موهاتان را از دست می دهید) بیانگر این است که شما نگران این گفته هستید که پیرتر شوید و جاذبه و مردانگی تان را از دست دهید. ذهنتان درگیر پیر شدن و ظاهرتان است. ریختن موهاتان بیانگر نبود قدرت است، شما قدرت این را ندارید که در یک تعهد و مسئولیت، موفق شوید. شما ممکن است احساس ضعف و آسیب پذیر بودن کنید

خواب دیدن اینکه انگشت هاتان را در موهای کسی می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید با آن فرد، در سطح معنوی یا فکری ارتباط برقرار کنید. به همدردی، حمایت و عشق  برادرانه اشاره دارد

خواب دیدن اینکه باد در موهاتان می وزد بیانگر آزادی ابراز احساسات مهار نشده است.

مشاهده اینستاگرام خواب و رویا

خواب دیدن اینکه شما موهای جو گندمی یا سفید دارید بیانگر چیزی مهم است شما به تازگی از آن آگاه شده اید. نمادی از دانش، خرد و نگرش است.

خواب دیدن کسی با موهای مشکی یا پرکلاغی به کسی اشاره دارد که مرموز است. اگر شما خواب ببینید که موهای مشکی دارید یا موهاتان را مشکی می کنید، بیانگر این است که احساس بسته شدن می کنید. شما تلاش می کنید که احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید

خواب دیدن اینکه بی نهایت ساس از موهاتان در میاید بیانگر چیزی است که در ذهنتان سنگینی می کند و شما را گیج کرده است. شاید شما از کاه کوه ساخته اید. تعبیر دیگر این است که خواب به نگرانی شما در مورد تصویرتان در برابر عموم اشاره دارد

مشاهده تعبیر خواب اعضای بدن

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید